RBC: Rembrand op koers

  • Veenendaal
  • 21 april 2017

Vrijdag kwamen de brandweercommandanten weer bij elkaar. Op de uitgebreide agenda van de RBC stond onder andere de voltijdsofficiersopleiding. De Raad van Brandweercommandanten sprak over de uitgangspunten van de 51ste voltijdsofficiersopleiding, die per september 2018 start. Paul Joosten gaf een toelichting over het wervings- en selectietraject voor deze opleiding, dat op instemming van zijn collega’s kon rekenen.

Een ander aspect van het brandweeronderwijs kwam ook aan de orde: de landelijke docentenpool officiersopleidingen. Het onderwijs op officiersniveau wordt hiermee versterkt en toekomstbestendig gemaakt. De Brandweeracademie streeft ernaar om 80% van haar onderwijs in te vullen met een landelijke docentenpool met mensen uit de regio’s. Nog voor de zomer start de Brandweeracademie een introductieprogramma. De verwachting is dat de docenten in het najaar 2017 kunnen worden ingezet.

Rembrand

Frans Schippers gaf een update over het programma Rembrand en de projecten die binnen het programma worden uitgevoerd. Een daarvan gaat over rookmelders. De doelstelling van het project is het verhogen van de rookmelderdichtheid in woningen. Nederland loopt in internationaal perspectief achter: in steeds meer landen is er een rookmelderplicht in bestaande bouw, al dan niet voor kwetsbare doelgroepen. Vooralsnog is daarvoor in Nederland geen politieke meerderheid.
Schippers duidde ook de voortgang van de andere projecten, zoals het project Brandveilig meubilair, waarbij er in Europees verband wordt samengewerkt. Ook projecten Gebiedsgerichte opkomsttijden, Versterken regierol van gemeenten, Veiligheidscheck en Brandveiligheid in het technische onderwijs werden door Schippers toegelicht.

Steunpunt Brandweer

Na een periode van voorbereiding, is het Steunpunt Brandweer in juni 2016 operationeel geworden en in september officieel geopend. Brandweermedewerkers zijn hierover in 2016 via de regio’s geïnformeerd en dat zal ook in 2017 gebeuren. Het Steunpunt Brandweer wordt periodiek geëvalueerd. Voor de kwalitatieve evaluatie van het Steunpunt is de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) betrokken.

Drones

Verder aan de orde kwam het proces om te komen tot de landelijke inzet van drones door de brandweer. ‘Naar verwachting zijn eind 2017 alle voorbereidingen - zoals vergunningen, samenwerking met andere partners en opleiding van personeel - getroffen en kan er in 2018 worden gevlogen met drones’, stelde voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland.

Meer informatie

Opvang en nazorg

Sommige inzetten kunnen een grote impact op je hebben.

Nazorg-steunpunt omslagfoto

Drones

Drones kunnen ons helpen bij het opsporen, monitoren en bestrijden van branden.

drone LowRes.jpg

Brandveiligheid en risicogerichtheid

Brandveiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Samen werken aan brandveiligheid

Delen