Gezondheidsmonitor bij de brandweer

  • Nederland
  • 13 oktober 2017

‘Omdat we vorig jaar in een landelijke bijeenkomst hebben afgesproken dat op een aantal speerpunten van Arbeidsveiligheid verder onderzoek noodzakelijk is, starten we het project ‘Monitoring gezondheid bij de brandweer’ van de vakgroep Arbeidsveiligheid. Eén van de speerpunten is de registratie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in relatie tot beroepsziekten, vertelde portefeuillehouder Esther Lieben vrijdag. ‘Om samen gezond oud te worden ziet de brandweer het belang van zo vroeg mogelijk opsporing van arbeid gerelateerde gezondheidsklachten, het vastleggen van de blootstelling aan gevaren die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid tijdens het werkzame leven en de inzet van preventieve interventies om ziekte te voorkomen.’

Registratie

Aan het einde van project - in juni 2018 - leveren we een rapportage op met voorstellen voor het opzetten van een eenduidig gestructureerd gezondheidsmonitoringsysteem. Ook bekijken we hoe preventief arbeidsgezondheidskundig onderzoek qua inhoud en aanpak verbeterd kan worden, rekening houdend met de al bestaande PPMO. Daarnaast geeft het project antwoord op de vraag hoe individuele data kunnen worden verzameld en worden geregistreerd, zodat de brandweer zelf data kan analyseren als onderbouwing voor eventuele interventies op groepsniveau. Deze data moeten bovendien bruikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek.
Tenslotte onderzoekt de brandweer hoe de registratie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en eventueel andere risicofactoren kan plaatsvinden en op welke wijze deze data gekoppeld kunnen worden aan de data afkomstig uit monitoringgegevens.

Er wordt een begeleidingscommissie samengesteld die gedurende het project advies geeft over de gekozen aanpak. De begeleidingscommissie zal onder andere bestaan uit vertegenwoordigers van de vakbonden, een lid van de Raad van Brandweercommandanten, de lector Brandkunde, informatiemanagers IFV en vertegenwoordigers vanuit de Inspectie SZW.

Veilig en gezond werken

Wil je meer weten over arbeidsveiligheid bij de brandweer? Kijk dan bij Veilig en gezond werken.

Flevoland-arbeidshygiene-3.jpg

Delen