Project STOOM afgerond: 50% reductie bereikt

  • Arnhem
  • 02 januari 2017

Na vijf jaar is er een einde gekomen aan het project STOOM, dat staat voor Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen. De doelstelling 50% reductie van het aantal nodeloze uitrukken door een automatische brandmelding via een brandmeldinstallatie is bereikt.

Kortgeleden kwam het Kennisplatform STOOM, waarin alle 25 regio's vertegenwoordigd zijn, voor de laatste maal bijeen om de resultaten te bespreken. Er is vijf jaar hard gewerkt en de regio's hebben elkaar op dit thema enorm versterkt. Er zijn veel bruikbare producten opgeleverd, zoals een geactualiseerde handreiking, enkele infographics, protocollen, folders een animatie en een bruikbaar juridisch onderzoek.

Tijdens de laatste bijeenkomst is er ook een STOOM-app gepresenteerd, die momenteel in ontwikkeling is. Verder werden de regio’s geïnformeerd over de Visie op het OMS-landschap die bijna klaar is voor besluitvorming en kwam een good practise aan de orde: een grote zorginstelling die samen met de brandweer werkt aan het terugdringen van onechte en ongewenste meldingen. Allemaal waardevolle resultaten voor het land.

Verbonden

 Het netwerk dat de afgelopen jaren is opgebouwd, blijft de komende jaren bestaan: de contactpersonen van de regio’s willen graag met elkaar verbonden blijven. Het initiatief is genomen om elkaar jaarlijks een keer te ontmoeten en de ontwikkelingen op het gebied van STOOM in de regio’s met elkaar te blijven bespreken.

Meer informatie staat op www.brandweer.nl/TOOM.

Delen