Handelingsperspectief voor de offensieve buiteninzet

  • Nederland
  • 12 juli 2017

De afgelopen vijf jaar heeft de Brandweeracademie samen met brandweermensen uit het veld vier grote onderzoeken uitgevoerd naar technieken voor een effectieve offensieve buiteninzet (OBI). Nu ligt er het eindresultaat: een praktisch handelingsperspectief voor brandweermensen in de praktijk. “Geen theoretisch wetenschappelijke studie, maar een echte verbinding tussen praktijk en wetenschap, zoals de Brandweeracademie met al haar onderzoek voorstaat!”

Het handelingsperspectief is vooral bedoeld om repressief leidinggevenden te ondersteunen bij hun keuze voor het al dan niet toepassen van de offensieve buiteninzet bij gebouwbranden. Het model is geschikt voor zowel woning- als industriebranden, met en zonder (potentiële) slachtoffers. Lector Brandweerkunde Ricardo Weewer: “Nieuw is dat het model ervan uitgaat dat in principe iedere gebouwbrand in eerste instantie van buiten wordt bestreden. Niet alleen vanwege de veiligheid, maar ook vanwege de snelheid en effectiviteit. Dat geldt zelfs in situaties met slachtoffers binnen.”


Lector Brandweerkunde Ricardo Weewer ontvangt het eerste exemplaar van het rapport uit handen van projectleider Rijk van den Dikkenberg.

Samen leren met collega’s

Een expertteam van collega’s uit verschillende regio’s heeft de experimenten bedacht en uitgevoerd samen met brandweermensen uit de regio’s. “Zo hebben we samen geleerd van het bedenken en doen van onderzoek en het interpreteren van resultaten. En onderling ontstonden er mooie discussies over het brandweervak.” De resultaten van de experimenten bleken soms verrassend en hebben geleid tot een bijstelling van de oorspronkelijke doelen voor de offensieve buiteninzet. “Het gaat bijvoorbeeld niet alleen om de koeling. De plaats waar de inzet wordt gedaan is van cruciaal belang voor het al dan niet slagen van de inzet”, aldus Weewer.


Brandweermensen uit het land zijn vanaf het begin nauw betrokken geweest bij het onderzoek.

Nieuw voor de brandweer

De manier waarop het OBI-onderzoek is uitgevoerd, was nieuw voor de brandweer in Nederland en voor de Brandweeracademie. Weewer: “Het is de allereerste keer dat we op een wetenschappelijke manier dergelijk onderzoek hebben gedaan. En met succes.” De onderzoeksresultaten zijn opgenomen in ‘De hernieuwde kijk op brandbestrijding’. Weewer sluit af: “De Nederlandse brandweer heeft met dit onderzoek een grote ontwikkeling doorgemaakt en mag zich nu ook internationaal tot de korpsen rekenen die écht onderzoek voor en door de brandweer doen. Daar mogen we trots op zijn!”

Gezamenlijk onderzoek

De Brandweeracademie heeft de onderzoeken kunnen uitvoeren met medewerking en sponsoring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Troned, onderdeel Safety Campus en de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Groningen, Haaglanden, Midden- en West-Brabant, Noord-Holland Noord, Rotterdam-Rijnmond, Twente, Utrecht, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Limburg.

Delen