Samen werken aan een betere brandweerzorg

Particuliere Alarmcentrales en brandweer werken samen aan betrouwbare branddoormeldingen

  • Nederland
  • 21 december 2017

Brandweer Nederland roept alle Particuliere Alarmcentrales (PAC’s) op om voortaan alleen nog maar geverifieerde meldingen door te zetten. Zo nodig zelfs persoonlijk geverifieerd. Het aantal nodeloze meldingen is de laatste jaren al flink afgenomen, maar als alle PAC’s de vernieuwde versie van het zogeheten PAC-protocol volgen, kan het aantal nodeloze meldingen nog verder afnemen.

STOOM

Als resultaat van het in 2016 afgeronde landelijke project Structureel Terugdringen van Ongewenste en Onechte Meldingen (STOOM) is het aantal nodeloze meldingen fors afgenomen. Dit geldt met name voor de OMS-meldingen. Om ook het aantal nodeloze meldingen via de PAC’s verder terug te dringen, heeft Brandweer Nederland alle PAC’s door middel van een brief verzocht om voortaan alleen nog maar geverifieerde meldingen door te zetten.

PAC-protocol

In de brancheorganisatie VEBON-NOVB is twee derde van de PAC’s vertegenwoordigd. VEBON-NOVB heeft - in overleg met Brandweer Nederland - per 1 september 2016 een nieuwe versie van hun zogeheten PAC-protocol uitgebracht. Het is belangrijk dat alle PAC’s dit protocol volgen, zodat de brandweer alleen brandmeldingen via hen ontvangen als blijkt dat deze echt is.

Serieuze melding

De kern van de boodschap is dat de brandweer als regel alleen nog uitrukt wanneer de brandmelding door de PAC, volgens het PAC-protocol, geverifieerd is. Als de brandweer uitrukt voor zo’n geverifieerde brandmelding, behandelt de brandweer dit als een serieuze melding. Dat houdt in dat de brandweer het betreffende gebouw zal doorzoeken op brand, ook als daarvoor de toegang moet worden verschaft.

Alle informatie over het PAC-protocol en wat dit betekent voor PAC’s, hun abonnees, branddetectiebedrijven, beveiligingsbedrijven, meldkamers en de brandweer is te vinden op www.brandweer.nl/pac. Heb je nog vragen, stuur dan een mail naar pac@brandweernederland.nl

 

Protocol

Download hier het VEBON-NOVB Protocol.

Infographic Nodeloze brandmeldingen

In 2014 heeft de brandweer 52.520 automatische brandmeldingen ontvangen. Hiervan was 95% loos alarm. De gevolgen hiervan zijn...

Doel Brandweer Nederland: Terugdringen van loze meldingen tot 5%.

Wat betekent dit voor de brandweer?

De centralist van de brandweer vraagt bij een melding via een Particuliere alarmcentrale welke categorie van verificatie heeft plaatsgevonden. Indien geen verificatie heeft plaatsgevonden of de melding valt in categorie 6, dan dient eerst alsnog persoonlijke verificatie plaats te vinden.

Delen