Nieuwe Handreiking Decontaminatie

  • Nederland
  • 19 juli 2017

De landelijke Handreiking Decontaminatie beschrijft de wijze waarop slachtoffers die gecontamineerd zijn met een chemische, biologische of radioactieve stof (bij een kleinschalig of grootschalig incident), gedecontamineerd worden.

De handreiking is bestemd voor de brandweer, politie, ambulancezorg/GHOR en gemeente/bevolkingszorg en biedt een richtinggevend handelingskader voor opleiding en praktijk. De uitgave heeft als doel om hulpverleners veilig en efficiënt met een (landelijk) handelingsperspectief op te laten treden en slachtoffers daarmee veilig, goed en snel te behandelen.

Lees hier het volledige bericht.

 

Bronvermelding foto: IMG Europe B.V. (http://www.imgeurope.nl)

Delen