Nieuwe Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen

 • Arnhem
 • 16 februari 2017

De Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer is vernieuwd. Bij de totstandkoming van de nieuwe brancherichtlijn is gewerkt in twee fases. In fase 1 (multidisciplinair deel) is het deel dat gemeenschappelijk is met de politie, ambulance en Defensie op elkaar afgestemd. Vervolgens zijn in fase 2 de branchespecifieke aanvullingen gedaan. Het multidisciplinaire en het branchespecifieke deel vormen samen de nieuwe Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer. Op 1 juni 2017 treedt de nieuwe brancherichtlijn in werking. 

De belangrijkste wijzigingen:

 • Prioritering meldingen
  De prioritering van de meldingen is aangepast, prio 3 zal niet langer van toepassing zijn. Dit is omdat prio 3 in de praktijk nauwelijks wordt toegekend aan meldingen. Bovendien moet men zich gedragen als normale weggebruiker; er mag geen gebruik worden gemaakt van optische en geluidssignalen of de vrijstelling. Prio 3 voegt dus niets toe ten opzichte van normale verkeersdeelname en is daarom uit de brancherichtlijn gehaald. 
 • De snelheid op de vluchtstrook
  De oude regel was behoorlijk complex. Bovendien week deze regel af van de multidisciplinair vastgestelde Richtlijn Incident Management. Daarom is de regel voor de brandweer aangepast en gelijkgetrokken met die van politie en ambulance: een maximum van 50 km/uur, ongeacht de snelheid van het overige verkeer. 
 • De snelheidsoverschrijding ten opzichte van reguliere verkeersdeelname
  In de nieuwe brancherichtlijn is opgenomen dat kleine voertuigen (≤ 5000 kg TMM) +40 km mogen en grotere voertuigen (> 5000 kg TMM) +20 km mogen ten opzichte van de geldende snelheid. Voor de brandweer betekent dit dat kleine voertuigen voortaan +40 km mogen rijden in plaats van +20 km. Dit is gelijk aan hoe het bij politie, ambulance en Defensie al geregeld was. 
 • Opleiding, herhalingsinstructie en aanwijzing
  In de nieuwe brancherichtlijn is expliciet opgenomen dat chauffeurs voorbereid dienen te zijn op het rijden met het specifieke voertuig. Het vereiste van minimaal drie jaar rijervaring met een personenvoertuig om als chauffeur van een voorrangsvoertuig te mogen optreden, is niet langer opgenomen in de richtlijn. Daarnaast is het niet meer verplicht om drie jaar uitrukervaring te hebben als brandwacht/manschap. Met betrekking tot de aanwijzing van chauffeurs is in de nieuwe brancherichtlijn expliciet opgenomen dat de aanwijzing per voertuigtype gebeurt, met een onderscheid tussen personenvoertuigen, tankautospuiten, redvoertuigen en overige specifieke voertuigen. Op basis van de oude brancherichtlijn bestond hierover onduidelijkheid. Ook is opgenomen dat voor het gebruik van aanhangers geen aparte aanwijzing noodzakelijk is.

  De nieuwe brancherichtlijn besteedt expliciet aandacht aan de vakbekwaamheid van de brandweerchauffeur. Chauffeurs moeten voldoen aan de landelijke standaard voor blijvende vakbekwaamheid, zoals vastgelegd in de ‘Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid, functie chauffeur werkzaam bij de brandweer’ en aan de regionale afspraken op het gebied van vakbekwaamheid voor de voertuigen waarin wordt gereden.
Meer informatie

Kijk voor meer informatie bij Nieuws over Brandweerchauffeur op de website van het IFV.

Delen