500 collega’s 5 jaar lang volgen!

  • Nederland
  • 16 oktober 2017

Welke factoren zijn bij brandweermensen van invloed op de emotionele verwerking van ingrijpende gebeurtenissen tijdens het repressief optreden? De komende vijf jaar volgt Miriam Lommen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 500 repressieve collega’s om antwoord te krijgen op deze vraag. Daarmee hopen we de weerbaarheid van brandweercollega’s te kunnen vergroten.

De RUG voerde afgelopen zomer een nulmeting uit onder 500 collega’s, verdeeld over elf brandweerregio's. In samenwerking met Brandweer Nederland en de Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's (ATLV) onderzoekt de RUG in hoeverre individuele verschillen (factoren) iemand kwetsbaar of juist weerbaar maken voor ontwikkeling van posttraumatische stressklachten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonlijkheidskenmerken, strategieën die iemand gebruikt om met stress om te gaan of om sociale steun.

Mentale veerkracht

In de komende vijf jaar vullen de 500 collega’s elk half jaar een vragenlijst in en krijgen ze ieder jaar een kort telefonisch interview. De resultaten van dit onderzoek kunnen de regio’s, het IFV en Brandweer Nederland gebruiken om de mentale veerkracht van onze mensen te vergroten.
Meer over het onderzoek lees je in het oktobernummer van de Brand&Brandweer.


Dit artikel verscheen eerder in de Brandweerkrant van Nederland

Delen