‘Jaarwisseling moet feest zijn zonder excessen’

  • Nederland
  • 27 december 2017

Minder branden, minder slachtoffers en minder schade. Daar staan we voor en daar gaan we voor’, zegt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. ‘365 dagen per jaar, ook tijdens de jaarwisseling. Maar dan rukken we wel tien keer vaker uit dan op een gemiddelde dag. Er is structureel sprake van een enorme piek. Er staan zo’n 10.000 brandweercollega’s paraat en we krijgen tussen de 4.000 en 4.500 meldingen binnen. Enorme aantallen.’ 

Goede voorbereiding

De jaarlijks terugkerende discussie over een veilige jaarwisseling laait ook dit jaar weer op. Recent verscheen een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat stelt dat ondanks vele inspanningen het niet lukt een veilige jaarwisseling te hebben. Wevers: ‘Cijfers laten zien dat de jaarwisseling nog steeds niet voor iedereen een feest is. We kennen helaas teveel excessen. Dat moet eruit. Daarom bereiden we de jaarwisseling altijd goed voor en steunen alle initiatieven die bijdragen aan een veilig Oud en Nieuw. Omdat het een feest moet zijn.’

Slachtoffers

Er is vanuit de brandweer veel aandacht voor de preventieve kant en lokaal en regionaal zijn er veel mooie initiatieven, variërend van voorlichting op scholen tot campagnes via social media. Dat doen wij natuurlijk niet voor niks: elk jaar raken honderden mensen gewond en sinds 2000 valt er gemiddeld één dodelijk slachtoffer per jaar. Veel van deze gewonden – van wie de helft omstanders – zijn voor het leven getekend.’

Excessen uitwassen

Brandweercollega’s moeten veilig kunnen werken. ‘Het kan toch niet zo zijn dat we worden belemmerd tijdens het blussen van brand en tijdens het verlenen van hulp aan mensen in nood. Het is onbegrijpelijk dat ons die ruimte soms niet wordt gegeven. De excessen moeten eruit, van hulpverleners blijf je af. En bij agressief gedrag of geweld tegen onze mensen doen we altijd aangifte, we staan voor onze brandweer.’

Vuurwerk

Als brandweer willen we een veilig Nederland. Illegaal vuurwerk is gewoon strafbaar, gevaarlijk en onverstandig en hoort daar niet bij’, reageert Wevers. ‘De toename van het gebruik van illegaal zwaar vuurwerk leidt niet alleen tot meer schade, maar ook tot meer gevaar voor gebruikers, omstanders en hulpverleners. Dit baart ons zorgen en het is goed dat dit stevig wordt aangepakt. En met legaal vuurwerk moeten mensen natuurlijk verstandig omgaan. De meeste branden, slachtoffers en schade zijn nog steeds als gevolg van legaal vuurwerk. Onze insteek is dan ook: weet hoe je veilig met vuurwerk moet omgaan, want voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Ons uitgangspunt is en blijft om er met z’n allen een mooi feest van te maken. We gaan er samen voor om dat te bereiken. Ik wens onze brandweercollega’s een veilige en mooie jaarwisseling toe en een gezond 2018!’

Meer informatie

Meer informatie over veilig vuurwerk afsteken vind je op: www.4vuurwerkveilig.nl en www.brandweer.nl/brandveiligheid/veilig-vuurwerk-afsteken

 

Delen