Internationale samenwerking op volle kracht

  • Nederland
  • 23 augustus 2017

Van 26 juli tot en met 29 juli vond in Charlotte (North Carolina) in de Verenigde Staten het congres “Fire and Rescue International 2017” plaats. Het congres wordt jaarlijks georganiseerd door de IAFC (International Association of Fire Chiefs). Brandweercollega’s uit vele verschillende landen namen deel aan het congres, bijvoorbeeld vanuit Congo, Nieuw Zeeland, Duitsland, India, Egypte, Japan, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië en uiteraard de Verenigde Staten. Dit jaar had het congres een bijzonder Nederlands tintje: Brandweer Nederland verzorgde niet alleen drie presentaties, er werd ook een internationale samenwerkingsovereenkomst getekend.

Vakbekwaam blijven

Het sleutelwoord van het congres is ‘vakbekwaam blijven’. Zo konden deelnemers zich inschrijven voor het zogeheten Officer development program en lezingen of presentaties volgen uit het Core education program, het algemene opleidingsprogramma. Elk vakgebied binnen de brandweer was vertegenwoordigd. De presentaties leveren studiepunten op, waarmee je uiteindelijk kunt aantonen dat je op de hoogte bent van de laatste ins en outs op je vakgebied.

Smart data en RemBrand

Brandweer Nederland verzorgde voor het Core education program een presentatie over “Smart data for smarter firefighters”. Deze bijdrage ging over hoe wij onze mensen zo veilig mogelijk kunnen laten optreden en onze activiteiten kunnen optimaliseren door (slim) gebruik te maken van data.

Ook werd een tweetal presentaties verzorgd over de ontwikkelingen binnen het programma RemBrand. De eerste voor het Core education program, de tweede voor het Officer development program. Uit de interactie met de deelnemers - zowel tijdens de presentaties als na afloop via email - blijkt dat er veel interesse is voor de Nederlandse aanpak om te werken aan minder branden, minder slachtoffers en minder schade.

Memorandum of Understanding

Voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland tekende samen met scheidend voorzitter chief John Sinclair en directeur van de IAFC Mark Light uit de Verenigde Staten een Memorandum of Understanding. Wevers: “We hebben in deze intentieverklaring onder meer afspraken gemaakt over het uitwisselen van onderzoek en kennis over brand en brandveiligheid en over het onderling uitwisselen van studenten. Ik ben ervan overtuigd dat we veel van elkaar kunnen leren en dat de ondertekening de start van een goede samenwerking markeert. De afgelopen jaren lag de focus van de IAFC vooral op de Verenigde Staten. Daar heeft de vereniging ook z’n oorsprong. Met de nieuwe voorzitter Chief Thomas Jenkins heb ik afgesproken dat we het komende jaar de ‘I’ in IAFC meer gaan benadrukken. Dat kan op verschillende manieren. Zo gaan we bijvoorbeeld kijken of we een Europese tak binnen de IAFC kunnen starten”, stelt Wevers.

Delen