Handboek C2000 Brandweer vernieuwd

  • Nederland
  • 20 december 2017

Het Handboek C2000 Brandweer is vernieuwd. Het is de tweede versie met flink wat wijzigingen ten op zichte van de eerste versie uit 2016. Het handboek bevat landelijke procedures en afspraken over C2000, maar ook veel informatie die de regio’s kunnen gebruiken om C2000 optimaal in te richten. Het handboek is in beheer bij de Redactiecommissie Handboek C2000 Brandweer die alle wensen voor verbeteringen en vernieuwingen inventariseert, bespreekt en verwerkt.

Harmonisatie

De redactiecommissie zorgt ook voor afstemming bij de jaarlijkse update van de LKF-B (Landelijk Kader Fleetmap Brandweer). Met de LKF-B maakt Brandweer Nederland een belangrijke stap in de harmonisatie van haar verbindingen en het gebruik van C2000. Om dit te bereiken zijn verbindingsschema’s uitgewerkt die als bijlage bij het handboek worden uitgegeven. Daarnaast besteedt de vakgroep verbindingen aandacht aan de invoering van LKF-B. Nog niet alle regio’s hebben de LKF-B volledig ingevoerd en door het delen van kennis, kunde en materiaal zorgt de vakgroep voor een soepele regionale overgang op de nieuwe verbindingsschema’s.

Les- en leerstof

Op basis van het nieuwe Handboek C2000 Brandweer en de bijbehorende verbindingsschema’s, werkt de Brandweeracademie momenteel aan een voorstel voor het vernieuwen en verrijken van de les- en leermiddelen.

Meer informatie

Het handboek is in de regio’s verspreid via de relevante netwerken en vakgroepen. Ook kun je het handboek downloaden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Guus Zijlstra, via g.zijlstra@ifv.nl of 06-10357653

C2000

C2000 is een digitaal communicatienetwerk dat wordt gebruikt door de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten.

Portofoon_C2000.jpg

Delen