Geweld tegen hulpverleners tijdens jaarwisseling onacceptabel

  • Den Haag
  • 17 januari 2017

Het geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners tijdens de jaarwisseling is onacceptabel. Geweldsincidenten tegen onze agenten, ambulancemedewerkers, brandweermensen zijn onacceptabel. Deze hulpverleners zorgen voor een vredig en veilig verloop van de jaarwisseling en verlenen hulp aan degenen die dat behoeven. Van een goede jaarwisseling kan pas worden gesproken als deze veilig verloopt voor het publiek én professionals.

Dat schrijft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer over het eerste landelijk beeld van de jaarwisseling 2016-2017. Het beeld laat zien dat er tijdens de jaarwisseling minder incidenten waren in vergelijking met een jaar eerder. Maar de hoeveelheid incidenten, al hoewel dalend, is onacceptabel.

De ervaringen van de politie en andere hulpverleners tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn voor minister Van der Steur een extra motivatie om te bezien welke aanvullende maatregelen kunnen worden genomen om het aantal incidenten verder terug te dringen. Op korte termijn organiseert de minister in overleg met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu een bijeenkomst met burgemeesters, OM, politie, onderzoekers en experts over het beschikbare handelingskader. Hierbij worden ook genoemde ideeën en oplossingen van politiemensen meegenomen die op initiatief van politievakbond ACP zijn verzameld. Dit is belangrijk om lering te trekken voor de toekomst. Ook wordt geagendeerd wat andere partijen dan de politie, veiligheidsregio’s, hulpverleningsdiensten, bestuur en het OM kunnen bijdragen. Dit probleem van agressie valt niet alleen op te lossen met regels en straffen. Het is ook een maatschappelijk vraagstuk en een mentaliteitskwestie, waarop ouders, vrienden, buren, broers en zussen elkaar onderling moeten corrigeren.

Lees verder op rijksoverheid.nl 

Delen