Een ereboog van water

  • Arnhem
  • 30 mei 2017

Iedere derde zaterdag in juni herdenken we onze omgekomen brandweercollega’s. Dit jaar staan we op 17 juni stil bij de moed en daadkracht van onze collega’s die omkwamen tijdens de uitoefening van ons vak.

Het Nationaal Brandweermonument

Bij het brandweermonument in Arnhem vindt op die dag de nationale herdenking voor zo’n 150 nabestaanden en directe collega’s plaats. Naast het nationale monument heeft de kunstenaar ook een ereteken met water ontwikkeld. Het ereteken wordt gevormd door twee brandweerspuiten die een ereboog van water maken. Tijdens de nationale herdenking wordt om 14.00 uur het ereteken gemaakt.

Oproep Brandweerkazernes

We roepen alle korpsen in Nederland op om op zaterdag 17 juni bij zo veel mogelijk posten en kazernes de vlaggen halfstok te hangen. De brandweervlag dient tijdens de ceremonie, dus tussen 12.00 en 15.00 uur, halfstok gehangen te worden. Indien er meer vlaggen hangen, dan dienen deze allemaal halfstok gehangen te worden. Ook vragen we om gelijktijdig aan het herdenkingsmoment in Arnhem, om 14.00 uur, een minuut lang het ereteken te maken. Op deze manier staan we gezamenlijk stil bij de moed en daadkracht van onze omgekomen collega's. Kijk voor instructies over het maken van het ereteken op www.brandweermonument.nl/ereteken.

#Brandweerherdenking

Ook via social media staan we stil bij onze omgekomen collega’s. Vervang op 17 juni je profielfoto op social media door het zwarte brandweerlogo. Plaats een foto of film van het ereteken bij jullie kazerne of post op Facebook, Twitter en Instagram en gebruik daarbij de hashtag #Brandweerherdenking. Als je kazerne of post een eigen Facebookpagina heeft, willen we je vragen om het ereteken live uit te zenden zodat op zoveel mogelijk tijdlijnen de herdenking live te volgen is.

Social media

Iedere derde zaterdag in juni staan we stil bij onze brandweercollega's die omkwamen tijdens de uitoefening van het vak. Wil jij hen ook herdenken? Vervang dan op die zaterdag je profielfoto door het zwarte brandweerlogo. #Brandweerherdenking

ZWARTE-LOGO_vrijstaand_klein.png

Ons beroep neemt een risico met zich mee. Je bent er op voorbereid en tegelijkertijd ben je er nooit klaar voor. Een overlijden komt altijd onverwacht.

Brandweermonument-04.jpg

Delen