Drones: hulpdiensten zoeken samenwerking

  • Nederland
  • 07 september 2017

De mogelijkheden van de inzet van drones bij de brandweer zijn oneindig. Zo kunnen ze helpen bij het opsporen en bestrijden van branden, het opsporen van chemische stoffen, brandonderzoek of het vinden van drenkelingen. Al langere tijd doet de brandweer met de pilot van de regio's Midden- en West-Brabant en Twente ervaringen op. Deze kennis en ervaringen worden gebruikt voor het landelijke project Drones van Brandweer Nederland. Met als doel het inrichten van een eigen landelijke vliegorganisatie voor de brandweer.

‘We komen nu in de volgende fase’, stelt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland. ‘We zoeken naar samenwerking met Defensie en de nationale politie op het gebied van de inzet van onbemande luchtvaartuigen, maar ook op onderhoud, opleiding, training en kennisontwikkeling.’ 

Samenwerkende hulpdiensten

De samenwerking wordt vrijdag bekrachtigd met de ondertekening van een intentieverklaring.’ Dat gebeurt - in aanwezigheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu – op vrijdag 8 september tijdens het seminar ‘Vliegen met drones’. Dit seminar vindt plaats in de Risk Factory, onderdeel van de Twente Safety Campus op het voormalige vliegveld Twente. In een interessant programma worden de laatste ontwikkelingen over de vliegorganisatie besproken en vertellen Defensie, politie en brandweer over de onderlinge samenwerking van de hulpdiensten en hun praktijkervaringen met drones. In de middag worden meerdere demonstraties door Defensie, politie en brandweer met drones getoond.

Politie

De inzet van onbemande luchtvaartuigen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze systemen worden voor allerlei toepassingen gebruikt, onder andere door de media, semioverheden, private partijen en burgers. De inzet van onbemande luchtvaartuigen biedt de politie nieuwe kansen en mogelijkheden voor onder andere strafrechtelijke handhaving, handhaving en toezicht van de openbare orde en veiligheid en (nood)hulpverlening. Om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij actuele ontwikkelingen vonden in de afgelopen jaren regelmatig afstemmingen plaats met de Brandweer en Defensie. Vanaf de zomer 2014 is er sprake van een intensieve samenwerking van de politie met de brandweer en Defensie, waarbij wordt gekeken naar gezamenlijke kennisopbouw, opleiding, beheer en onderhoud van eventueel toekomstig materiaal.

Achtergrond

In 2013 heeft de minister van Veiligheid en Justitie via het Veiligheidsberaad de brandweer verzocht om te komen tot een landelijke beleidslijn over het beroepsmatig gebruik van drones, om regionale verschillen in afspraken te voorkomen. Ook werd aangegeven de samenwerking te zoeken met de nationale politie en Defensie om een adequaat veiligheidsniveau te kunnen garanderen in het luchtruim en een doelmatige inzet van onbemande luchtvaartuigen te organiseren.

Meer informatie over de seminar vind je op de website van het IFV.


Zie ook

De Telegraaf: Hulpdiensten gaan meer samenwerken met drones

drone-twente-1920px.jpg

Drones

Drones kunnen ons helpen bij het opsporen, monitoren en bestrijden van branden.

drone LowRes.jpg

Delen