Chemie tussen hulpdiensten

  • Nederland
  • 19 september 2017

Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair, oftewel CBRN. Heeft de brandweer daar iets mee? 
Jazeker! Martin van Ast, sinds januari 2016 de liaison namens Brandweer Nederland, neemt ons mee naar het Defensie CBRN Centrum (DCBRNC) in Vught.

Martin over zijn werk als liaison: ‘Het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen is een specialisme van de brandweer. Als liaison onderzoek ik hoe we bij met name de afwijkende (CBRN) incidenten kunnen samenwerken met Defensie. We proberen de samenwerking met Defensie op het gebied van incidentbestrijding gevaarlijke stoffen te versterken. Ook laat ik zien hoe civiele hulpdiensten werken.’ Martin is gedetacheerd vanuit de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Martin van Ast

Expertise CBRN

In Vught werken militaire CBRN-specialisten uit de gehele krijgsmacht. Zij adviseren Defensie en civiele instanties over alle aspecten van CBRN. Dit geldt zowel voor de voorbereidings-, de respons- als de nafase. ‘Als liaison verdiep ik mij bij het DCBRNC in wat er mogelijk gebruikt kan worden bij aanslagen met Chemical Warfare Agents (CWA). Toen ik begon, was ik verrast over de hoeveelheid informatie die bij dit centrum aanwezig is. Hoe mooi  zou zijn om deze informatie over te dragen naar de brandweer in Nederland om samen te komen tot een handelingsperspectief bij dit soort incidenten. Inmiddels vertaal ik dit naar presentaties in het land, help ik bij het neerzetten van leerdoelen bij mono- en multitrainingen op ons centrum en/of in een regio.’

Opleiding en Training

Het Nationaal Training Centrum CBRN (NTC CBRN) faciliteert en verzorgt trainingen op het gebied van CBRN. Het Defensie CBRN Centrum is ontstaan op aanwijzing van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Defensie. Bij het NTC CBRN werkt personeel van politie, brandweer, GGD/GHOR, Defensie, IFV, NFI, ziekenhuizen en TNO. Samen met de klant worden trainingen ontwikkeld, bijvoorbeeld over het  handelingsperspectief voor eerstelijns hulpverleners bij aanslagen met CWA’s, bijscholingen op dit gebied voor Officieren van Dienst en Adviseurs Gevaarlijke stoffen, gaspakdragers, Verkenners (WVD-ers), ROT- en COPI-trainingen. Daarmee kunnen operationele diensten zich optimaal voorbereiden op hun taak. Zowel mono- als multidisciplinair.

Grote multidisciplinaire oefeningen

Omdat van alle ketenpartners liaisons werkzaam zijn bij het DCBRNC, lukt het geregeld dat meerdere regio’s/eenheden samen optrekken. Zo werk je in een realistische omgeving samen met alle partners die je normaal niet zo makkelijk bij elkaar krijgt. Per jaar worden er vier omvangrijke trainingen gefaciliteerd op het gebied van Terrorisme Gevolg Bestrijding, waarbij CWA’s worden ingezet met als doel om nog meer samen te werken bij dit soort afwijkende incidenten. Voor 2017 gaat dit nog plaatsvinden op 5 oktober en 12 december. In 2018 vinden oefeningen plaats op 4 april, 6 juni, 10 oktober en 12 december.

CBRN Respons Eenheid

Bij nationale CBRN-incidenten heeft Defensie de CBRN Respons Eenheid (CBRN RE) 24/7 gereed staan. Deze eenheid ondersteunt de civiele hulpdiensten en instanties bij een incident of (dreiging van een) aanslag met CBRN-middelen. De Respons Eenheid bestaat uit drie onderdelen:

  • A&A (advies en assistentie) team, bestaande uit twee CBRN-specialisten die de belanghebbende adviseert bij CBRN incidenten. Het adviesteam is uiterlijk 2 uur na alarmering op de plaats van het incident.
  • DIM-groep, bestaande uit vier personen die bij de dreiging van of na een incident of aanslag met CBRN middelen als een CBRN verkenningseenheid kunnen detecteren, identificeren en monitoren. De DIM-groep is uiterlijk binnen 2,5 uur na alarmering op de plaats van het incident. De DIM-groep wordt aangestuurd door het adviesteam.
  • Ontsmettingsgroep, is uitgerust met middelen om materieel en kritische infrastructuur te ontsmetten. Na goedkeuring van bevoegd gezag is deze capaciteit uiterlijk 6 uur na alarmering op locatie incident.

Bij een CBRN-incident kunnen de civiele hulpdiensten rechtstreeks de CBRN Respons Eenheid alarmeren. De A&A officier is dan de contactpersoon voor de civiele hulpdiensten. 

Boeiend

Martin: ‘Het is een zeer boeiende omgeving waarin ik me bevind. In Vught is ontzettend veel kennis over CBRN en de oefenfaciliteiten onder realistische omstandigheden kunnen ons helpen om nog sterker te worden. Dat ook liaisons van partners daar werkzaam zijn, zorgt voor een bredere samenwerking. We krijgen inzicht in elkaars aanpak bij incidenten. De gezamenlijke oefeningen zorgen ervoor dat we beter op elkaar ingespeeld raken en laten zien op welk gebied we duidelijke afspraken moeten maken om elkaar verder te kunnen versterken.’


Meer informatie vind je op www.dcbrnc.nl. Wil jij graag meer weten over CBRN bij de brandweer, neem dan contact op met Martin: mg.v.ast@mindef.nl.

Delen