Brandweer start met Basisopleiding Terrorismegevolgbestrijding

  • Arnhem
  • 09 mei 2017

Wat moet je doen als je ter plaatse komt bij een terroristische aanslag? Dat is de vraag die centraal staat bij de Basisopleiding Terrorismegevolgbestrijding (TGB) voor brandweermensen. Maar ook vragen als ‘Hoe herkennen we dat het om een terroristische aanslag gaat?’, ‘Op welke wijze werken we samen met de politie en de ambulancediensten’ en ‘Wat moet je doen en niet doen in dergelijke extreme situaties?’ komen aan bod bij de train de trainers-opleiding TGB die vandaag startte op de Brandweeracademie.

In twee dagen tijd worden twee collega’s uit iedere regio opgeleid. Zij kunnen vervolgens zelf met deze kennis aan de slag in hun eigen regio. De opleiding is onderdeel van het Programma Terrorismegevolgbestrijding. Doel van het programma is om hulpverleners die als eerste ter plaatse komen bij een aanslag, te ondersteunen en voor te bereiden. Dit doen we door het ontwikkelen van bewustzijn, delen van kennis en het bieden van een handelingsperspectief.

De basisopleiding

Arjen Littooij, portefeuillehouder TGB namens de veiligheidsregio’s en de brandweer: ‘Bij een aanslag is er sprake van grote chaos, veel slachtoffers en een voortdurende dreiging op vervolgaanslagen. Dit is een zeer complexe situatie voor de hulpverleners om in op te treden. Het is daarom belangrijk om in je regio met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe je kunt en wilt op treden bij een aanslag. De Basisopleiding TGB geeft hierin een eerste handreiking, het biedt een handelingsperspectief voor de brandweermensen die als eerste ter plaatse komen.’

Multidisciplinaire samenwerking

Littooij: ‘Op landelijk niveau zijn er afspraken gemaakt tussen de verschillende hulpverleningsdiensten over hoe we het beste kunnen optreden en elkaar zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. De afspraken testen we in de praktijk door het houden van oefeningen. Het is goed om te zien dat deze intensieve samenwerking leidt tot concrete verbeterpunten en onderling vertrouwen. We moeten met elkaar blijven leren om ons als brandweer zo goed mogelijk voor te bereiden.’

 

Meer info

Wil je meer weten over Terrorismegevolgbestrijding bij de brandweer, kijk dan op onze pagina over terrorismegevolgbestrijding.

Contact

Wil je meer weten over Terrorismegevolgbestrijding of heb je een opmerking? Stuur dan een email naar Gert Bouw: Gert.Bouw@vggm.nl 

Delen