Brandveiligheid hoge gebouwen

 • Arnhem
 • 16 juni 2017

Door iedereen is geschrokken gereageerd op de vreselijke brand in Londen. Bij veel mensen roept dit de vraag op of een dergelijke brand ook in Nederland kan gebeuren. Over de oorzaken van de brand en de snelle branduitbreiding in Londen valt, tot de resultaten van onderzoeken bekend zijn, alleen te speculeren. Wat betekent dit voor de situatie in Nederland?

De bouwregels en brandveiligheidsregels voor grote flatgebouwen zijn in Nederland vergelijkbaar met die in Engeland. Als aan de regels wordt voldaan, kan een dergelijke brand niet gebeuren. De gebouweigenaar is verantwoordelijk voor het treffen van de juiste brandveiligheidsvoorzieningen.

Gevelbekleding

Omdat in Londen de gevel in brand stond, zijn daar veel vragen over. In het Bouwbesluit zijn eisen gesteld aan de brandbaarheid van gevelmaterialen. Tot 13 meter hoogte geldt een klasse D. Daarboven geldt de strengere klasse B. Dit betekent dat een brand niet zo snel de gevel in brand kan zetten zoals in Londen is gebeurd. Dit is belangrijk omdat boven de 13 meter een gevelbrand moeilijker te blussen is door de brandweer. Overigens, in Londen heeft weliswaar de gevel gebrand, maar er is meer gebeurd.

Isolatie

Het isolatiemateriaal dat vermoedelijk is gebruikt, voldoet op zich aan de (zelfs strengere Britse) eisen. Maar dat zegt niet dat het samenstel van de gevelbeplating, isolatie, eventuele luchtspouw, bedekking en de wijze van bevestigen aan de eisen voldoet. Mogelijk is een goedkopere, minder brandvertragende versie gebruikt van het genoemde materiaal.

Rookverspreiding

Uit de verhalen en beelden blijkt dat de brand en de rook zich ook binnendoor te snel hebben verspreid en dat mogelijk de vluchtwegen niet deugden. Dat heeft waarschijnlijk bijgedragen aan het grote aantal slachtoffers. Dus als we eenzelfde gevel in Nederland hebben, zegt dat niet dat we bij een brand hetzelfde scenario met dito afloop zullen hebben.

Wat kunnen bewoners doen?

Flatwoningen hebben in vergelijking met een laagbouwwoning minder vluchtwegen. Daarnaast moeten de vluchtwegen ook nog met anderen worden gedeeld. Onderstaand tips wat te doen in het geval van een brand in één van de woningen, de gangen, hal of trappenhuizen van een flatwoning.

Staan in Nederland ook Grenfell Towers?

"Zonder te weten wat er allemaal mis was waardoor de brand zich zo snel kon uitbreiden en zoveel slachtoffers kon maken, kan nooit gesteld worden dat dit zomaar bij ons ook kan gebeuren"

Rene Hagen

Eigen woning Eigen woning

Is er brand of rook in uw eigen woning?

 • Ga naar buiten en doe de deur van de woning dicht; door de dichte deur zal de rook zich niet verspreiden in de gangen, hal en trappenhuizen.
 • Neem uw sleutel mee
 • Vlucht indien mogelijk altijd naar beneden
 • Bel daarna 112!
 • Waarschuw andere bewoners
 • Wacht buiten op de komst van de brandweer en informeer de brandweer wat er aan de hand is
Gemeenschappelijke ruimte Gemeenschappelijke ruimte

Is er brand of rook in een van de gangen, de hal of trappenhuis?

 • Mocht u door rook of hitte niet meer naar buiten kunnen, blijf dan in de woning
 • Doe ramen en deuren dicht
 • Leg een (vochtige) handdoek tegen de kier aan de onderkant van de voordeur om zo de rook buiten de woning te houden
 • Ga naar het balkon of het grootste raam aan de straatzijde en trek de aandacht van de brandweer door bijvoorbeeld te fluiten en te zwaaien
 • Bel 112 en vertel waar de brand is en met hoeveel personen u op welke plek bent. Wacht dan op instructies van de brandweer
 • Probeer niet naar beneden te klimmen of naar een ander balkon over te steken!
Wat kun je zelf doen? Wat kun je zelf doen?

Voorzorgsmaatregelen

 • Houd de deuren naar de trappenhuizen altijd gesloten. Zo kan rook minder snel in het trappenhuis komen
 • Zorg ervoor dat de gangen, hal en trappenhuizen leeg blijven
 • Houd vluchtwegen vrij: laat geen papieren, dozen, kinderwagens, fietsen of andere dingen in de vluchtroute staan
 • Zorg altijd voor een goedwerkende rookmelder in huis. Rookmelders alarmeren u in een vroegtijdig stadium van een brand. Rookmelders kunnen levens redden!
Nooit doen Nooit doen

Vlucht niet via dakluiken

Luiken in de daken van trappenhuizen zijn geen vluchtroute. De luiken zijn alleen bedoeld om toegang te verschaffen voor onderhoudswerkzaamheden en niet als vluchtroute.
Sterker nog, als de luiken bij brand geopend worden, dan ontstaat er extra ventilatie. Daardoor wordt de brand alleen maar erger.

Wel doen Wel doen

Volg instructies brandweer op

Krijgt de brandweer een melding van brand in een flat? Dan moet de brandweer de brand gaan blussen, maar mogelijk ook mensen uit de woningen redden. Hoe de brandweer precies werkt, hangt af van de brand en aanwezigheid van mensen. Volg in ieder geval altijd de instructies van de brandweer op!

Folders brandveiligheid

Bekijk onze folders over hoe je brand kunt voorkomen en wat je moet doen als het dan toch mis gaat. De folders zijn er in meerdere talen.

header studenten.JPG

Delen