Bluswater, nu en later

  • Nederland
  • 14 november 2017

Sinds jaar en dag gebruikt de brandweer water voor brandbestrijding. Door verschillende ontwikkelingen wordt het steeds minder vanzelfsprekend dat de brandweer op de juiste momenten over de juiste hoeveelheid bluswater beschikt. Zo worden de waterleidingen bijvoorbeeld steeds dunner. Een dunnere waterleiding betekent een hogere kwaliteit drinkwater omdat de stroomsnelheid hoger ligt. Nadelig is dan dat niet elke brandkraan evenveel water geeft als toen er een dikkere leiding lag. Een van de redenen om bluswatervoorziening onder de loep te nemen.

Vanaf november 2017 gaat een landelijke projectgroep – onder leiding van Casper Dollekamp - zich focussen op bluswatervoorzieningen. Het doel is het verbeteren en toekomstbestendig maken van de wijze waarop veiligheidsregio’s hun bluswatervoorziening kunnen organiseren. Om dit te bereiken, wordt ook de samenwerking gezocht met twee belangrijke bluswaterpartners: de waterleidingmaatschappijen en gemeenten.

Drie thema’s

Het project ‘Bluswater, nu en later’ loopt in elk geval tot de eerste helft van 2018. Tijdens deze periode staan drie thema’s centraal: het opstellen van bluswaterbeleid, het verrijken van de Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid en het inzichtelijke maken van verwachtingen en verantwoordelijkheden tussen bluswaterpartners. Deze thema’s beogen niet een nieuw landelijk bluswaterbeleid. Juist het versterken van gemeenschappelijke pijlers voor regionaal beleid en het verder verbeteren van de huidige (regionale) situaties vormen de uitgangspunten.

Communicatie

Veiligheidsregio’s worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via de districtsvertegenwoordiger incidentbestrijding. Voor alle overige vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de projectgroep via: bluswater@brandweernederland.nl

Delen