Akkoord over herziening FLO-overgangsrecht

  • Arnhem
  • 26 maart 2017

Zaterdag 25 maart hebben onderhandelaars van de Brandweerkamer en de vakbonden overeenstemming bereikt over de herziening van het FLO-overgangsrecht.

Dit onderhandelaarsakkoord is de nadere uitwerking van het principe-akkoord op hoofdlijnen dat in oktober 2016 werd bereikt. Het hoofdlijnenakkoord vergde nog op veel punten nadere onderhandelingen. Deze onderhandelingen zijn afgelopen zaterdag afgerond en in een onderhandelaarsakkoord opgenomen.

In de week van 3 april komt nadere informatie over het akkoord beschikbaar komen. Op 12 april staat het bereikte akkoord op de agenda van de Brandweerkamer.

Delen