Afspraken over aanlevering brandkraangegevens

  • Nederland
  • 07 december 2017

Dat waterbedrijven en de brandweer iets met elkaar hebben is geen nieuws. Wel dat er nu een verbetering wordt doorgevoerd in de wijze waarop de (geografische) gegevens over brandkranen bij de brandweer terecht komen.

10 drinkwaterbedrijven, 25 regio's

Brandweer Nederland en Vewin (de koepel van de waterbedrijven) hebben in 2016 afspraken gemaakt over hoe deze verbeteringen vorm zouden moeten krijgen. Complicerende factor hierbij was dat er tien drinkwaterbedrijven zijn en 25 veiligheidsregio’s, die verantwoordelijk zijn voor de brandweerzorg, die niet-overlappende werkgebieden hebben.

Waterbedrijven en Veiligheidsregio's

Gegevens aanleveren

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio’s, werkt nu met de tien waterbedrijven aan de uitvoering van deze afspraken. De drinkwaterbedrijven leveren de gegevens over de brandkranen in een Europees standaardformaat aan het IFV, die het vervolgens gestandaardiseerd verspreidt naar de veiligheidsregio’s. Deze kunnen de gegevens zichtbaar maken op een kaart in het Landelijk Crisis Management Systeem of in hun eigen Geo Informatie Systeem.

Regio’s die in hun werkgebied met twee of meer drinkwaterbedrijven te maken hebben krijgen de brandkraangegevens nu op één manier aangeleverd. Drinkwaterbedrijven die in hun werkgebied twee of meer veiligheidsregio’s hebben hoeven hun gegevens nog maar één keer aan te leveren.


Eerste DNO getekend

Op woensdag 6 december 2017 is de eerste DNO (Diensten Niveau Overeenkomst) getekend, door Wim Papperse, directeur bedrijfsvoering van het IFV en Renze van Houten, directeur Waternet. Tevens heeft de CIO van de Veiligheidsregio’s, Diemer Kransen deze DNO getekend voor “gezien”, waarmee hij borgt dat deze niet afwijkt van de landelijke afspraken tussen Brandweer Nederland en Vewin.

D. Kransen, R. van Houten en W. Papperse

Met deze DNO leggen beide partners hun taken, verantwoordelijkheden en verplichtingen over de levering en verwerking van gegevens vast. Met de andere drinkwaterbedrijven zijn de afspraken om DNO’s te ondertekenen in een vergevorderd stadium; die zullen dus snel volgen. De betrokken veiligheidsregio’s krijgen voorafgaand een brief waarin de ondertekening van het DNO met hun drinkwaterbedrijf wordt aangekondigd.

Delen