‘Onverminderd hard doorwerken aan Actieplan Stalbranden’

  • Nederland
  • 01 september 2017

Deze week stuurde staatssecretaris Martijn van Dam de evaluatie van het Actieplan Stalbranden 2012-2016 naar de Tweede Kamer. Van Dam is aangedaan door het dierenleed als gevolg van de branden die de afgelopen periode in een aantal stallen plaatsvond. Hij onderschrijft de adviezen van de onderzoekers van het rapport en zet twee acties in gang: een verkenning om het Bouwbesluit voor bestaande stallen aan te passen en het laten opnemen van aanvullende brandveiligheidsmaatregelen voor bestaande stallen in private kwaliteitssystemen. “Het Actieplan heeft geholpen om brandveiligheid van stallen bij de betrokken organisaties scherp te krijgen. Maar we zijn er nog lang niet. We moeten samen onverminderd hard doorwerken,” stelt Roelf Knoop van Brandweer Nederland. Knoop is lid van de stuurgroep Actieplan Stalbranden.

Scherpere regels

“Dieren hebben recht op een brandveilige omgeving. Voor nieuwe stallen gelden sinds april 2014 al scherpere brandveiligheidsregels, maar voor bestaande stallen zijn er nog grote stappen te zetten. Naast de eigen verantwoordelijkheid van stalhouders, waar we binnen het Actieplan ook op hebben ingezet, denken we ook aan maatregelen die een snelle uitbreiding van brand en rookverspreiding voorkomen. Het is daarom goed dat de staatssecretaris wil onderzoeken hoe de bouwregelgeving op dat punt kan worden aangescherpt,” stelt Knoop.

Verder wil Van Dam aanvullende brandveiligheidsmaatregelen laten opnemen in kwaliteitssystemen. Dat kan bijdragen aan verbetering van de brandveiligheid. Aan de brandveiligheid zou op korte termijn al iets gedaan kunnen worden. Knoop: “De Brandweeracademie heeft namelijk in 2016 een rapport (Brandweerzorg bij veestallen) uitgebracht met daarin voldoende instrumenten die de branche in kan zetten. Het succes is afhankelijk van hoe deze maatregelen door de branche worden omarmd en opgepakt. We hopen dat de stalhouders in actie komen”.

Impact

De brandweer staat bij een brand in een stal voor een onmogelijke opgave en ziet de noodzaak om de brandveiligheid verder te verbeteren. “Vergeet daarbij ook niet wat voor een impact zo’n brand op onze brandweercollega’s heeft. Daarom is het goed om de komende jaren – samen met onze partners – te blijven werken aan een aangescherpt Actieplan. Hoewel de staatsecretaris de evaluatie omarmt, wordt wel concreetheid in de recente Kamerbrief gemist. Wat gaat er nu gebeuren? De staatssecretaris schrijft namelijk dat het aan het volgende kabinet is om ten aanzien van de voorgestelde maatregelen definitieve besluiten te nemen”.

De brandweer is groot voorstander van innovaties op het gebied van brand- en rookdetectie. Het zou goed zijn als onderzocht wordt hoe toepassing van dergelijke innovaties ook in deze sector kan worden vergroot.


Evaluatie van het Actieplan Stalbranden 2012-2016

Zie ook: Actieplan goede aanzet voor verminderen van kans op stalbranden

Delen