Aandacht voor optreden na terrorisme

  • Dordrecht
  • 17 maart 2017

Gisteren oefende Brandweer Rotterdam-Rijnmond samen met diverse hulpdiensten op het voormalige terrein van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht hoe op te treden bij een terroristische aanslag. Er kwamen diverse casussen aan de orde. Eén van de oefeningen bestond uit een melding dat er werd geschoten in een theater. Er zouden meerdere gewapende mannen rondlopen en er zouden meerdere gewonden zijn gevallen. (Zie ook: Anti-terreuroefening in leegstaand Dordts ziekenhuis)

In de afgelopen jaren zijn in de ons omringende landen diverse aanslagen geweest. Het is volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) dan ook realistisch om te stellen dat ook Nederland kan worden geconfronteerd met een aanslag. Daarom is het van groot belang dat hulpverleners - die als eerste ter plaatse komen bij een aanslag - zo goed mogelijk zijn voorbereid. In de afgelopen maanden hebben diverse regio’s inzetten na een terroristische aanslag geoefend. Ook landelijk is er aandacht voor terrorismegevolgbestrijding.

Cursus

De Brandweeracademie heeft in samenwerking met Brandweer Nederland en collega’s uit het veld de Instructeurscursus Basisopleiding Terrorismegevolgbestrijding (TGB) ontwikkeld. Deze opleiding richt zich op het bevorderen van bewustzijn, het uitbreiden van kennis, het bieden van handelingsperspectief en het vergroten van de weerbaarheid. Daarnaast wordt ook in de opleiding tot Officier van Dienst één dag besteed aan TGB.

Kennis delen

We delen kennis en trekken lessen uit de aanslagen die zijn gepleegd. Wij hebben contact met brandweercollega’s in het buitenland. Ook met partners in Nederland wisselen we kennis uit en oefenen we gezamenlijk verschillende scenario’s op het gebied van terrorismegevolgbestrijding. Dit alles vormt de basis voor een uitgebreid gezamenlijk kennisdossier. Op basis van onder andere dit kennisdossier en de opleiding ondersteunen we brandweercollega’s bij hun voorbereiding op een inzet na een terroristische aanslag.

Het kennisdossier Terrorisme vind je op het Kennisplein van het Instituut Fysieke Veiligheid.

Zie voor verdere informatie onze pagina over Terrorismegevolgbestrijding.

(Foto: archieffoto)

Kennisplein Terrorisme

In dit dossier vind je grote (inter)nationale incidenten waar lessen uit getrokken kunnen worden voor professionals van de Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg.

Delen