Firesetting and firesetters in the Netherlands

‘Elke brandstichting minder is pure winst’

  • Utrecht
  • 21 oktober 2016

Het Centraal Bureau voor de Statistiek schat dat 19% van de binnenbranden en 90% van de buitenbranden is aangestoken. Maar naar ‘de brandstichter' is nog nauwelijks wetenschappelijk onderzoek verricht. Daar is nu verandering in gekomen. In haar proefschrift ‘Firesetting and firesetters in the Netherlands. Individualization, identification and treatment' brengt Lydia Dalhuisen de verschillende typen brandstichters in kaart.

Dalhuisen: ‘Elke brandstichting minder is pure winst. Het identificeren van brandstichters is belangrijk om de kans op brandstichting te verkleinen en de gevolgen ervan te beperken. Ook is het nuttig voor het verbeteren van de opsporing en voor de specifieke behandeling van brandstichters.' Het onderzoek van Lydia Dalhuisen levert ook nuttige informatie voor de brandweer - een teken dat de verbinding van wetenschap aan onze brandweerpraktijk een waardevolle is.

Promotie

Afgelopen woensdag promoveerde Lydia Dalhuisen met haar proefschrift. Ricardo Weewer, lector brandweerkunde van de Brandweeracademie, maakte onderdeel uit van de 'oppositie' tijdens de promotieplechtigheid en trad in debat met Dalhuisen. De vraag die Ricardo stelde was: ‘Nu u al deze informatie over brandstichters heeft gevonden en nu we weten dat dit helpt bij de opsporing en de behandeling, kunt u ons ook vertellen hoe we brandstichting kunnen voorkómen?'. Dalhuisen zoomde vervolgens in op twee categorieën brandstichters die ze had geïdentificeerd: ‘Educatie aan de jeugd over de gevaren van brand en de schade die brand kan aanrichten helpt om te voorkomen dat jongeren vandalen worden. En in geval van de ‘gestoorde brandstichters' (vaak ‘gedesorganiseerde' mensen) is het goed als de brandweer en de zorghulpverleners met elkaar in contact komen. De zorghulpverleners hebben deze mensen vaak al in beeld en samen kunnen deze partijen bekijken hoe ze kunnen bijdragen aan een veilige woonomgeving.'

Speerpunt Brandveilig leven

Brandweer Nederland heeft in juni 2016 de speerpunten voor Brandveilig leven benoemd. Eén van de speerpunten is het werken risicogroepen en kansgroepen. Dit speerpunt houdt in dat de brandweer zich gaat richten op het gestructureerd definiëren en in kaart brengen van risicogroepen. Dit betekent dat we per risicogroep analyseren/meten hoe groot het probleem is, wat de oorzaken zijn van het probleem en welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn. Hiermee kunnen we onze activiteiten voor Brandveilig leven goed richten.

Brandveiligheid en verwarde personen

19% van de binnenbranden en 90% van de buitenbranden is aangestoken... Brandstichters vormen dus een risicogroep. Tot heden heeft de brandweer afstand gehouden tot deze groep, omdat vaak sprake is van een justitieel traject en een mogelijk misdrijf. Hilda Raasing, portefeuillehouder Brandveilig leven van de Raad van Brandweercommandanten: ‘In de komende periode zullen we bekijken hoe we de kennis die er nu is over brandstichters toch goed kunnen inzetten voor ons werk. We zijn al begonnen met een onderzoek naar ‘Brandveiligheid en verwarde personen'. Na ‘Vergrijzing en brandveiligheid' zijn de verwarde personen de volgende risicogroep waar we meer over willen weten. We verwachten hiervan de resultaten over een paar maanden. Wellicht is nader onderzoek naar brandstichters als risicogroep een volgende stap. Al met al zullen deze onderzoeken ons helpen om de juisten stappen te zetten voor Brandveilig leven en ons werk zo effectief mogelijk te maken.'

Delen