‘De Armada C2000 stoomt door’

  • Arnhem
  • 02 juni 2016

"De koers is helder, maar we zijn wel afhankelijk van het langzaamste en snelste schip. Met andere woorden: sommige regio's hebben nog achterstand in de op te pakken acties en andere regio's zijn veel verder en kunnen hun ervaringen weer delen," zo vergelijkt Ton Driessen, projectleider voor ‘Implementatie Vernieuwing C2000) namens de brandweer het project met de Spaanse vloot Armada (16e eeuw).

Ton Driessen, is al vanaf de start, begin 2015, betrokken bij het programma Implementatie vernieuwing C2000 (IVC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). Dit digitale communicatienetwerk wordt gebruikt door de 85.000 hulpverleners van politie, brandweer, ambulancediensten, Koninklijke Marechaussee, overige onderdelen van het ministerie van Defensie en gelieerde partners. VenJ is eigenaar van het netwerk en wijst aan wie er gebruik van mag maken.

Waarom vernieuwing C2000?

Het huidige C2000 is er al vanaf 2004. Sinds 2009 zijn er enkele grote incidenten geweest waarbij bleek dat C2000 niet meer voldeed. Bij het vernieuwen van het netwerk worden dan ook een aantal verbeterpunten doorgevoerd, zoals de terugmelding en encryptie bij paging, extra capaciteit bij rampen en grootschalige evenementen en een verbeterde dekking buitenshuis. Het nieuwe C2000netwerk wordt opgebouwd parallel aan het bestaande netwerk. Voorafgaand aan de implementatie wordt het uitgebreid getest en vervolgens ingezet om alle centralisten op te leiden in het nieuwe radiobediensysteem. Op 1 maart 2017 gaan alle gebruikers in een keer over van het oude naar het nieuwe systeem.

Waar staat het project nu?

"Op dit moment zit het project in de bouwen testfase. De regio's zijn nu aan de slag met zaken als programmeren randapparatuur, vervanging randapparatuur en het Meldkamer Implementatieplan. Op 1 maart 2017 zal het nieuwe systeem gemigreerd zijn."

Wat merken de brandweermannen en -vrouwen van C2000?

"Ik denk zelf niet zo heel veel. De grootste veranderingen zijn er voor de mensen op de meldkamers. De centralisten zullen geschoold moeten worden. Dat is een apart traject en start in het najaar. Wel is er natuurlijk een belangrijke link met de aanbesteding IBARC2.

Delen