Nieuws

Rookstopper blijkt effectief

  • Nederland Nederland
  • 02 augustus 2018 02 augustus 2018
De rookstopper is een tool die je helpt om de rook in het brandcompartiment te houden. Daardoor blijft er een vluchtweg rookvrij en kunnen mensen nog veilig geëvacueerd worden. Binnen Rotterdam-Rijnmond is de rookstopper inmiddels al enkele keren met succes ingezet.
Lees verder

Scherven brengen geluk?

  • Nederland Nederland
  • 25 juli 2018 25 juli 2018
Veiligheidsglas… zoals de naam al doet vermoeden biedt dit glas een vorm van veiligheid. Maar voor de brandweer kan het veiligheidsglas ook gevaren opleveren.
Lees verder

Veiliger werken met de Arbocatalogus Brandweer

  • Nederland Nederland
  • 18 juli 2018 18 juli 2018
Dankzij de samenwerking en inspanningen van onder andere veel collega’s in het land staat de Arbocatalogus Brandweer nu online. Daarmee is er één plek voor algemene informatie over arbobeleid, brancherichtlijnen en handreikingen en overige kennisdocumenten.
Lees verder

Het aantal stalbranden moet terug

  • Nederland Nederland
  • 17 juli 2018 17 juli 2018
Het aantal stalbranden moet worden teruggedrongen. Daarom hebben LTO Nederland, de Dierenbescherming, Het Verbond van Verzekeraars, Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en Brandweer Nederland in nauwe samenwerking met het Rijk een Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 opgesteld.
Lees verder
Wij gebruiken cookies