Landelijke netwerkdag Scheepsincidentbestrijding

Na een succesvolle 24-uurs sessie in maart 2019, willen we dit jaar opnieuw de betrokken partijen en partners bij elkaar brengen. Op woensdag 15 april 2020 vindt er daarom een landelijke netwerkdag Scheepsincidentbestrijding plaats. Tijdens deze dag gaan we in op ontwikkelingen binnen de maritieme sector. We praten je bij over welke stappen er binnen de brandweer zijn gezet en er zijn interessante workshops en sprekers over dit onderwerp. De netwerkdag staat in het teken van de samenwerking tussen alle betrokken partijen en partners in de maritieme sector en is een gezamenlijk initiatief van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Brandweer Nederland en de Veiligheidsregio’s.

Programma

 
9.30 – 10.00 Inloop
10.00 – 10.15 Opening door burgemeester Lelystad
10.15 – 10.45 Landelijke ontwikkelingen
10.45 – 11.00 Pauze
11.00 – 11.45 Workshop ronde 1
11.45 – 12.30 Workshop ronde 2
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15 Workshop ronde 3
14.15 – 15.00 Workshop ronde 4
15.00 – 15.30 Afsluiting
15.30 – 16.30 Netwerkborrel
Landelijke netwerkdag Scheepsincidentbestrijding
Batavialand, Oostvaardersdijk 01-13
8242 PA Lelystad

Aanmelden

Ja, ik kom naar netwerkdag Scheepsincidentbestrijding!

De gegevens die je met dit formulier naar ons stuurt worden niet opgeslagen en niet bewaard in een database.

Delen