Landelijke netwerkdag Scheepsincidentbestrijding

Helaas moeten we u melden dat dit event niet door gaat. De reden om deze bijeenkomst te annuleren hangt samen met de landelijke ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19).

Het is op dit moment niet verantwoord om grote groepen mensen samen te brengen. We geven de hoogste prioriteit aan uw gezondheid en die van de mensen om u heen. Als er een nieuwe datum bekend is, zal deze onder andere via deze website worden gecommuniceerd.


Na een succesvolle 24-uurs sessie in maart 2019, willen we dit jaar opnieuw de betrokken partijen en partners bij elkaar brengen. Op woensdag 15 april 2020 vindt er daarom een landelijke netwerkdag Scheepsincidentbestrijding plaats. Tijdens deze dag gaan we in op ontwikkelingen binnen de maritieme sector. We praten je bij over welke stappen er binnen de brandweer zijn gezet en er zijn interessante workshops en sprekers over dit onderwerp. De netwerkdag staat in het teken van de samenwerking tussen alle betrokken partijen en partners in de maritieme sector en is een gezamenlijk initiatief van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Brandweer Nederland en de Veiligheidsregio’s.

Programma

 
9.30 – 10.00 Inloop
10.00 – 10.20 Opening door burgemeester Lelystad
10.20 – 11.30 Landelijke ontwikkelingen
11.45 – 12.30 Workshop ronde 1
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15 Workshop ronde 2
14.30 – 15:15 Workshop ronde 3
15:30  Afsluiting met aansluitend een netwerkborrel
   
   
   
Landelijke netwerkdag Scheepsincidentbestrijding
Batavialand, Oostvaardersdijk 01-13
8242 PA Lelystad

Aanmelden

Ja, ik kom naar netwerkdag Scheepsincidentbestrijding!

Delen