Dag van de brandweergeschiedenis

Brandweer en natuurrampen

Zaterdag 7 maart is het weer de Dag van de Brandweergeschiedenis. De brandweer doet meer dan blussen alleen, daarom is dit jaar het thema 'Brandweer en natuurrampen'.

Tijdens deze Dag van de Brandweergeschiedenis kijken we terug op historische natuurrampen, zoals de watersnoodramp van 1953 en de stormramp in Borculo in 1925. Maar ook meer recente natuurrampen worden belicht.

De Dag van de Geschiedenis wordt door het Netwerk Geschiedenis Brandweer Nederland georganiseerd in samenwerking met de Werkgroep Brandweerhistorie van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen en met medewerking van de Veiligheidsregio Noordoost-Gelderland en het Brandweer- en Stormrampmuseum Borculo.

Programma

10.00 uur Ontvangst met koffie/thee
10.30 uur Welkom door dagvoorzitter Koos Scherjon, voorzitter Vereniging Vrienden van het Brandweermuseum Borculo en oud-directeur Veiligheidsregio en oud-commandant Brandweer Noord-Oost Gelderland
10.45 uur De stormramp van Borculo in 1925 door Ben van Dijk, kenner van de geschiedenis van Borculo
11.30 uur De inzet van de brandweer na de watersnoodramp van 1953 door Peter Snellen, lid Netwerk Geschiedenis Brandweer Nederland en Werkgroep Brandweerhistorie VBB
12.15 uur Brandweererfgoed, een onmisbare schakel tussen verleden en toekomst door IJle Stelstra, algemeen directeur IFV
12.30 uur Lunch aangeboden door organisatie
13.30 uur De bosbrand te Arnhem/Schaarsbergen 1976, een vraaggesprek tussen Peter Knobbe, toenmalig brandweercommandant te Renkum en Margreet Zoer, programmamanager natuurbrandbestrijding IFV. Tijdens dit gesprek wordt ook een doorkijk gegeven naar de huidige ontwikkelingen.
14.30 uur 16 jaar USAR.NL; ontstaan, organisatie en werkwijze van het Nederlands Urban Search and Rescue Team door Martin Evers, plaatsvervangend landelijk commandant USAR.NL en voorzitter Netwerk Geschiedenis Brandweer Nederland
15.00 uur Natuurrampen op Sint Maarten en Sint Eustachius door Anton Slofstra, toenmalig commandant USAR.NL en commandant/directeur brandweer Veiligheidsregio Gelderland-Midden
15.30 uur Afsluiting door Martin Evers en verplaatsing naar Brandweermuseum Borculo
16.00 uur Bezoek Brandweermuseum Borculo
17.00 uur Einde programma

Aanmelden

Deelname aan deze historische dag is gratis. In de middagpauze is er een broodjeslunch. Je kunt je tot zaterdag 1 maart aanmelden bij de Secretaris van het Netwerk Geschiedenis Brandweer Nederland via: k.boot@brwbn.nl.

Logo's Brandweer en VBB

Brandweer en natuurrampen
Muraltplein 33A
7271 AT Borculo

Delen