Brandweergebouwen

De brandweer in Nederland beschikt over goed uitgeruste kazernes. Maar vroeger beschikte de brandweer ook over spuithuisjes. Wat waren dat voor gebouwtjes? Waar vind je ze nog? En wat is het verschil met een kazerne?

De Werkgroep Brandweerhistorie (WBH) van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen en het Netwerk Brandweergeschiedenis van Brandweer Nederland organiseren op zaterdag 7 december in de brandweerkazerne in Ede een mini-symposium met als thema Brandweergebouwen.

Verschillende sprekers zullen dit onderwerp – elk vanuit hun eigen invalshoek – behandelen.

  • Spuithuisjes in Nederland
  • Ontwikkeling van spuithuisjes naar kazernes in Eindhoven
  • Kazernes in Amsterdam
  • Relatie tussen kazernes en brandweercultuur

Programma

09.45–10.30 UUR Inloop
10.30–10.45 UUR Opening door de dagvoorzitter
10.45–11.30 UUR Bouw kazerne Cothen - Niels Roelofse
11.30–12.15 UUR Spuithuisjes in Nederland - familie Van Haasteren
12.15–13.00 UUR Pauze met lunch
13.00–13.10 UUR Opening middagprogramma door de dagvoorzitter
13.10–14.10 UUR De ontwikkeling van spuithuisjes naar kazernes in Eindhoven - Peter Snellen
14.10–14.40 UUR De relatie tussen de kazernes en de brandweercultuur - René de Caluwé
14.40–15.00 UUR Pauze
15.00–15.45 UUR De kazernes in Amsterdam - Gerard Koppers
15.45–16.00 UUR Afsluiting door de dagvoorzitter

Aanmelden

Alle belangstellenden, zowel leden van de VBB als niet-leden, worden van harte uitgenodigd dit mini-symposium bij te wonen.

Je kunt je aanmelden door - voor 1 december 2019 - € 5,00 over te maken op rekening NL58INGB0002884726 t.n.v. penningmeester VBB en onder vermelding van ‘Aanmelding mini-symposium’.
In het bedrag is inbegrepen koffie/thee gedurende de hele dag en een lunch tijdens de middagpauze.

Logo's

Brandweergebouwen
Breelaan 4
6711 MR Ede

Delen