Landelijke conferentie: Samenwerken aan veiligheid

Op 19 juni vindt de landelijke conferentie plaats voor alle partners in de crisisbeheersing. De organisatie ligt bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de Raad Directeuren Veiligheidsregio en het Instituut Fysieke Veiligheid. Leidraad voor de dag vormt de in november 2018 door de minister van Justitie en Veiligheid uitgebrachte agenda voor de Risico- en Crisisbeheersing 2018 - 2021.

De volgende vragen staan centraal:

  • Welke ontwikkelingen en uitdagingen zien we binnen de verschillende thema’s?
  • Hoe spelen we hier optimaal op in?
  • Hoe kunnen we met elkaar onze duurzame samenwerking in crisisbeheersing en planvorming verder versterken?

Doelgroep

De doelgroep voor deze conferentie is met name het strategisch-tactisch management- en beleidsniveau bij crisispartners aan overheidszijde (nationaal, regionaal, lokaal en defensie), vitale sectoren en andere relevante partners in de crisisbeheersing.

Meer informatie

Neem voor inhoudelijke informatie contact op met Roland Albertema, LOCC, e-mail r.a.w.albertema@nctv.minvenj.nl, tel 088 662 80 00.

Heb je algemene vragen? Neem dan contact met IFV Kennisevents op, telefoon 026 355 22 02, e-mail kennisevents@ifv.nl. Of kijk op de website van het IFV

Landelijke conferentie: Samenwerken aan veiligheid
Westkanaaldijk 7
3542 DA Utrecht

Locatie: DeFabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht

Delen