Kennissessie Koolmonoxide

Op dinsdag 5 november organiseert het IFV een kennissessie Koolmonoxide. Diverse sprekers zullen ingaan op de gevolgen van een CO-vergiftiging, hoe deze te voorkomen en heersende misverstanden rondom koolmonoxide. Ook is volop aandacht voor innovaties op het gebied van CO-detectie.

Voor wie?

De kennissessie is bedoeld voor brandweer, installateurs, (huis)artsen, GGD, woningbouw- corporaties en overige geïnteresseerden. De bijeenkomst start om 10.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur) en wordt rond 12.00 afgesloten met een netwerklunch.

Programma

09.30 – 10.00 uur

Inloop en ontvangst

10.00 – 10.10 uur

Opening René Hagen, voorzitter Adviescommissie Netwerk Nationale Brandpreventieweken
Jet Vroege, Dossierhouder Koolmonoxide en Coördinator Publiekscommunicatie, Brandweer Nederland

10.10 – 10.25 uur

Wet- en Regelgeving rond koolmonoxide
Michiel van Baars, projectleider Wettelijk Stelsel Certificeringswerkzaamheden aan Gasverbrandingsinstallaties Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directie Bouwen en Energie

10.25 – 10.40 uur

Wat betekent de veranderde Wet- en Regelgeving voor de praktijk
Fred Vos, Vakspecialist Klimaattechniek, Techniek Nederland

10.40 – 10.50 uur

Eenduidige registratie CO-incidenten
Karin Boersma, Projectleider Brandveilig leven, Brandweer Nederland

10.50 – 11.00 uur

Eenduidig handelingsperspectief
Jet Vroege, dossierhouder Koolmonoxide en coördinator Publiekscommunicatie, Brandweer Nederland

11.00 – 11.15 uur

Nazorg vanuit de brandweer na CO-incident
Peter Schuurmans, hoofd afdeling Veilig Leven en Officier van Dienst Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

11.15 – 11.30 uur

Hoe kunnen we huisarts betrekken bij de koolmonoxidecampagne
Jan Wittenberg, Coördinator Brandveilig leven, Veiligheidsregio IJsselland,

11.30 – 11.45 uur

De rol van de huisarts bij de signalering van CO-vergiftiging (onder voorbehoud)

11.45 – 12.05 uur

Ervaringsverhaal; Melding van onwel wording
Hanneke ter Beek , Ambulanceverpleegkundige. Veiligheidsregio Flevoland

12.05 – 12.20 uur

Vragenronde en samenvatting

12.20 – 13.00 uur

Lunch

Kosten en aanmelden

Deelname is kosteloos. Aanmelden kan via MijnIFV. Heb je nog geen IFV-account? Registratie voor een inlogcode kan in enkele stappen.

Vragen

Voor meer informatie en vragen over deze kennissessie kun je contact opnemen met het IFV Kennisevents, telefoon: 026 355 22 08 of e-mail kennisevents@ifv.nl.

Kennissessie Koolmonoxide
Kemperbergerweg 783
6816 RW Arnhem

Delen