Brandweer op, in
en aan het water

Dag van de Brandweergeschiedenis

Het Netwerk Brandweergeschiedenis van Brandweer Nederland en de Werkgroep Brandweerhistorie van de VBB organiseren op 2 maart de Dag van de brandweergeschiedenis met als thema BRANDWEER OP, IN EN AAN HET WATER.

Programma

10.00 – 10.30 uur Inloop met koffie
10.30 – 10.40 uur Welkom door plaatsvervangend regionaal commandant Brandweer Gelderland-Zuid, Roland Pricken
10.40 – 10.50 uur Opening door dagvoorzitter ir. Koos Scherjon, oud-directeur Veiligheidsregio en oud-commandant Brandweer Noordoost Gelderland tevens lid Netwerk Geschiedenis Brandweer Nederland
10.50 – 11.20 uur Hoogwater grote rivieren 1993 en 1995: Rampenbestrijding en crisisbeheersing naar aanleiding van (dreigende) overstroming en dijkbreuk door ing. Peter Leenders, oud-commandant Regionale Brandweer Nijmegen en Omstreken
11.20 – 11.50 uur Blusboten in Nederland: Geschiedenis van blusvaartuigen bij of ten behoeve van de brandweer in Nederland door Ton van Eijsden, lid Werkgroep Brandweerhistorie Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen
11.50 – 12.20 uur Geschiedenis van de calamiteitenbestrijding op de grote Gelderse vaarwegen door René Rieken, Brandweer Gelderland-Zuid en Kees Boot, Brandweer Brabant-Noord, beiden lid respectievelijk secretaris Netwerk Geschiedenis Brandweer Nederland
12.30 – 13.30 uur Lunch aangeboden door Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
13.30 – 13.40 uur Toelichting op middagprogramma door dagvoorzitter
13.40 – 14.10 uur Scheepsramp na aanvaring veerboot Tina Scarlett met motortankschip Diamant op 7 oktober 1960 op de Rijn bij Emmerich door Peter Snellen, lid Netwerk Geschiedenis Brandweer Nederland.
14.10 – 14.40 uur Geschiedenis blusboten Brandweer Gelderland-Zuid door René Rieken, Brandweer Gelderland-Zuid en lid Netwerk Geschiedenis Brandweer Nederland.

14.40 – 15.10 uur
15.20 – 15.50 uur

In twee groepen, een groep bezichtigt eerst de blusboot en de andere groep volgt de presentatie ‘Waterrand 10 jaar later’. Halverwege wisselen de groepen. 
Waterrand 10 jaar later, terugblik op de huidige organisatie van de calamiteitenbestrijding op de grote binnenlandse en buitengaatse vaarwegen in Nederland door tba.
Bezichtiging blusboot Gelderland in Waalhaven.

15.50 – 15.50 uur Afsluiting door dagvoorzitter
16.00 – 16.30 uur Afsluitende borrel aangeboden door Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Aanmelden

Deelnemers kunnen zich tot maandag 25 februari aanmelden bij de secretaris van het Netwerk Brandweergeschiedenis van Brandweer Nederland via: k.boot@brwbn.nl.

Deelname aan de Dag van de brandweergeschiedenis is gratis.

In verband met beschikbare ruimte is het aantal deelnemers maximaal 70.

Logo's organiserende partijen

Dag van de Brandweergeschiedenis
Waalhaven 1K
6541 AG Nijmegen

Delen