Congres

Liftgebruik bij brand

“Bij brand geen lift!” Zo staat er al vele jaren in Nederlandse liften te lezen. Maar hoe actueel is zo’n voorschrift met een toename van de hoogbouw en de groeiende vergrijzing? Zijn er mogelijkheden om de lift bij brand wel te gebruiken? Of is het juist een absolute no-go? Op het landelijk congres ‘Liftgebruik bij Brand’, dat op woensdag 7 november plaatsvindt, schetsen brandweer, overheid, gebouweigenaren, liftenbranche en Liftinstituut hun visie.

Tijdens het congres worden de resultaten van recent overheidsonderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van liften bij brand gepresenteerd. Evenals de resultaten van onderzoek onder eigenaren en liftgebruikers.

René Hagen, lector Brandpreventie bij de Brandweeracademie, verzorgt een presentatie waarin hij pleit voor een bredere inzetbaarheid van liften voor de evacuatie van minder zelfredzamen bij brand.

Voor wie?

Het congres 'Liftgebruik bij Brand' vindt plaats in het Figi Theater te Zeist en is bedoeld voor gebouweigenaren (beleggers, professionele verhuurders, woningcorporaties en VvE’s), liftproducenten en -onderhoudsbedrijven, architecten, aannemers, betrokkenen vanuit de overheid, brandweer en deskundigen zoals brandveiligheids-, bouwkundige en lifttechnische adviseurs. 

Deelname vanuit het IFV

René Hagen, lector Brandpreventie bij de Brandweeracademie, verzorgt een presentatie waarin hij pleit voor een bredere inzetbaarheid van liften voor de evacuatie van minder zelfredzamen bij brand. Hij maakte ook deel uit van de klankbordgroep rond het onderzoek naar de mogelijkheden voor veilig liftgebruik van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De resultaten worden tijdens het congres gepresenteerd.​

Informatie en aanmelden

Voor meer informatie over programma, sprekers, informatiemarkt en aanmelden, ga naar www.liftgebruikbijbrand.nl.

Liftgebruik bij brand
Het Rond 2
3701 HS Zeist

Delen