Studiemiddag rookdichtheidstesten en testrapporten

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) dat in 2019 in werking zal treden, stelt eisen aan de mate van rookdoorgang van een constructie. De mate van rookdoorgang dient daarbij bepaald te worden volgens de NEN 6075 +C1:2012 middels het behalen van de prestaties Sa en S200. De uitkomst van een dergelijke test wordt vastgelegd in een testrapport. Het hebben van een testrapport van een geteste constructie wil nog niet zeggen dat in iedere praktijksituatie wordt voldaan aan de eisen.

Het vertalen van de praktijksituatie naar een goede testopstelling is dus cruciaal voor een breed toepasbaar testrapport. Een testrapport bevat niet alleen het behaalde resultaat, maar ook het toepassingsbereik van de gehouden test en belangrijke neveninformatie.

  • Ben jij al op de hoogte van de nieuwe testmethode voor rookdoorlatendheid?
  • Welke informatie moet er allemaal in een testrapport staan?
  • Wist jij dat de wand waarin een constructie wordt getest zeer bepalend is voor het toepassingsbereik zoals dat wordt omschreven in een testrapport?

Laat je op 8 juni aanstaande bijpraten en praat mee over deze onderwerpen op de studiemiddag van de VVBA!  

Doelgroep

De bijeenkomst is bedoeld voor de VVBA-leden, specialisten van de brandweer en overige brandveiligheidsadviseurs die meer willen weten over (rookdichtheids)testen en testrapporten.

Opzet studiemiddag

De bijeenkomst bestaat uit één middag op donderdag 8 juni van 13:00 uur tot 16.30 uur.

Naast een tweetal presentaties is er ook de mogelijkheid om de testopstelling van een rookdichtheidsproef te bekijken.

Kosten en locatie

De kennisuitwisseling vindt plaats bij Peutz, bezoekadres Lindenlaan 41 in Molenhoek.

Voor VVBA-leden en brandweerspecialisten zijn geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden, voor overige brandveiligheidsadviseurs en geïnteresseerden kost de deelname € 50,-.

Let op: vanwege de locatie is het deelnemersaantal begrensd op maximaal 25 personen.

Inschrijven?

Inschrijven kan via aanmelden@vvba.nl.

Kijk voor meer informatie op www.vvba.nl.

 

Studiemiddag rookdichtheidstesten en testrapporten
Lindenlaan 41
6584 AC Molenhoek

Delen