Duik jij met ons de diepte in?

Symposium waterongevallen

De bestrijding van waterongevallen, één van de vier kerntaken van de brandweer, heeft de laatste jaren flinke veranderingen doorgemaakt.

Daarom organiseert Brandweer Fryslân op vrijdag 3 en zaterdag 4 november een symposium en vakbeurs over de bestrijding van waterongevallen in Leeuwarden. 
Ben jij lid van een OVRT of duikteam, of ben je als medewerker van een afdeling Vakbekwaam belast met het oefenprogramma waterongevallen? Dan nodigen we je van harte uit. Naast duikteams kent de brandweer nu ook oppervlakteredteams (OVRT’s). De sleutel voor een goede inzet is samenwerking. Om dit zo goed mogelijk te doen, zijn er procedures en is lesstof ontwikkeld. De komst van de Handreiking OVRT is voor Brandweer Fryslân een mooi moment om dit - én onze opgedane ervaringen op dit gebied - te delen.

Workshops, beurs en netwerken

Tijdens het symposium worden workshops gegeven over arbeidshygiëne bij waterongevallen, hoe om te gaan met slachtoffers bij waterongevallen, het implementeren van het brondocument OVRT binnen je eigen korps/regio en het verwerken van een waterongeval door de meldkamer. Verder is er een beurs met veel materiaal en materieel. Hier is ook informatie te krijgen over onder meer planvorming en crisisbeheersing en kan worden gesproken met partners uit de hulpverleningsketen. Naast het gevarieerde programma is er voldoende gelegenheid tot netwerken.

Save the date(s)

Het programma is op vrijdag en zaterdag nagenoeg gelijk. Collega’s kunnen dus kiezen welke dag het beste past. Hiervoor is gekozen om zoveel mogelijk collega’s de gelegenheid te geven naar Leeuwarden te komen. 

Meer informatie

Heb je vragen en/of opmerkingen? Neem contact op via waterongeval@brandweerfryslan.nl

Symposium waterongevallen
Harlingertrekweg 58
8913 HR Leeuwarden
Wij gebruiken cookies