Aanpak asbestincidenten: stof tot nadenken

Hoe weloverwogen te handelen bij asbestincidenten? Mediaberichten over deze ‘enge materie’ kunnen veel maatschappelijke onrust veroorzaken. Dit soort incidenten kent dan ook een aantal bestuurlijke dilemma’s als het gaat om advisering, communicatie en de te nemen maatregelen. Een goede gezamenlijke voorbereiding en aanpak zijn daarom cruciaal.

Aanleiding voor de kennissessie is de Handreiking aanpak asbestincidenten die op 20 december 2016 verschijnt. Wat betekent deze publicatie voor publieke en private partijen betrokken bij een asbestincident? Waar lopen we tegenaan? Niet alleen in de acute fase maar ook in de herstelfase?

Op donderdag 26 januari verzorgt het IFV een plug-in kennissessie over dit thema. Tijdens deze bijeenkomst presenteren ervaringsdeskundigen uit de multidisciplinaire hulpverlening, gemeente en omgevingsdienst nieuwe inzichten en dilemma’s waar ze eerder in hun werk mee zijn geconfronteerd. In levendige paneldiscussies gaan zij met elkaar én de zaal in gesprek over de thema’s: multidisciplinaire samenwerking en advisering en bestuurlijke besluitvorming. De sprekers leggen hierbij de relatie met de Handreiking Aanpak asbestincidenten. 

Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het IFV, leidt de kennissessie.

Meer informatie 

Aanpak asbestincidenten: stof tot nadenken
Kemperbergerweg 783
6816 RW Arnhem

Delen