Waarom deze themabijeenkomst? Na het publiceren van de handreiking blijken sommige collega’s moeite te hebben met de uitkomsten. Voor een deel ontstaat deze weerstand omdat de handreiking kort en bondig ingaat op de achtergronden maar inzichtelijke meetdata ontbreekt. Met deze themabijeenkomst willen we een verdieping brengen in deze achtergronden waarin ruimte wordt geboden voor vragen en discussies. Aansluitend zullen praktijk dichtheidsproeven plaatsvinden.

Programma

Op het programma staan de volgende onderwerpen: 

  • De Handreiking Gebruik Ademluchtmasker
  • Wat zeggen de normen?
  • Waarom moeten we er aan voldoen?
  • Hoe kwetsbaar is de afdichting?
  • Praktijksessies dichtheidsproeven middels metingen.

Voor wie

We hopen op een brede vertegenwoordiging uit het land waarbij gebruikers maar ook de disciplines; Vakbekwaamheid, Arbeidsveiligheid en Materieel, Service en Onderhoud vertegenwoordigd zijn.

Aanmelden

In verband met beperkte ruimte (45 personen) en lunch vragen wij u, om u vooraf aan te melden door een e-mail te sturen naar: stafbureau@ifv.nl onder vermelding van: netwerkbijeenkomst AB.

Locatie

De netwerkbijeenkomst vindt plaats bij:
Instituut Fysieke Veiligheid
Zilverstraat 91
2701 AC Zoetermeer