NEN 6079 en de ervaringen tot nu toe

Een gezamenlijke activiteit van Brandweer Nederland en de Vereniging van Brandveiligheidsadviseurs

NEN 6079 brandveiligheid van grote brandcompartimenten – risicobenadering: Wat zijn de ervaringen tot nu toe? De VVBA (Vereniging Van Brandveiligheid Adviseurs) en Brandweer Nederland organiseren op vrijdagmiddag 17 maart een lezingenmiddag in Utrecht. Onder meer de volgende vragen komen aan bod: Is Nederland nu volop bezig met deze risicobenadering voor grote brandcompartimenten? Wordt deze norm veel toegepast door adviseurs of juist (nog) niet? En wat zijn dan de kansen of beperkingen? Hoe kijkt Brandweer Nederland nu naar deze benaderingsmethode? Is deze norm nu echt de nieuwe benadering te zijn voor de toekomst?

NEN 6079

De NEN 6079 is op 1 februari 2016 definitief gepubliceerd. Inmiddels zijn we een goed jaar verder. De norm presenteert een nieuwe bepalingsmethode voor grote brandcompartimenten gebaseerd op een risicobenadering en fysische brandmodellering. Ook is in de norm een (reeds bekende) bepalingsmethode voor veilig vluchten in grote brandcompartimenten opgenomen. De norm is in eerste instantie van toepassing verklaard op een beperkt toepassingsgebied: industriefuncties, kantoorfunctie en sportfuncties.

Wat wordt besproken

Tijdens de Lezingenmiddag van de VVBA en Brandweer Nederland gaan diverse deskundige sprekers in op de volgende vragen:

  • Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
  • Hebben de opstellers van de norm veel reacties gekregen na het verschijnen van de norm?
  • Werken adviseurs veel met de norm en wat zijn hen ervaringen?
  • Hoe kijkt de brandweer aan tegen deze brandveiligheidsbenadering?

Heb jij ook gewerkt met deze norm? Op deze dag zal voldoende ruimte zijn om ook jouw ervaring in te brengen!

NEN 6079 en de ervaringen tot nu toe
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Interesse?

Geïnteresseerd? Kijk vanaf half februari op VVBA.nl voor het programma en de sprekers!

Aanmelden

Nu al aanmelden? Dat kan via aanmelden@vvba.nl 

Delen