Minisymposium Bluswatervoorziening

Op zaterdag 9 december wordt van 11.00 tot 16.00 uur in PIT Veiligheidsmuseum Almere het minisymposium Bluswatervoorziening gehouden.

Dit minisymposium wordt georganiseerd door de Werkgroep Brandweerhistorie van de Vereniging van Belangstellenden in het Brandweerwezen in samenwerking met het Netwerk Geschiedenis Brandweer Nederland. Aan de orde komen zowel de geschiedenis van de bluswatervoorziening, de ontwikkeling van het grootwatertransport en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de bluswatervoorziening.

Programma

11.00–11.30 uur

Inloop

11.30–11.40 uur

Opening

11.45–12.25 uur

Geschiedenis van de bluswatervoorziening – Gerard Koppers

12.30–13.15 uur

Lunch

13.20–13.50 uur

Visie van de brandweer van nu – René de Caluwé

13.55–14.25 uur

Grootwatertransport – Ton van Eijsden

14.30–14.50 uur

Afsluitende presentatie – Kees Plaisier/Peter Snellen

14.45–15.00 uur

Afsluiting

15.00–16.00 uur

Informeel samenzijn

Aanmelden

Deelname aan het symposium staat open voor belangstellenden, na aanmelding (voor 1 december) op werkgroepbrandweerhistorie@brandweer.org . Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Lunch

Deelnemers die gebruik willen maken van de lunch wordt een vergoeding van € 5,-- gemaakt door overmaking van dit bedrag voor 1 december 2017 op rekening NL58INGB0002884726 t.n.v. penningmeester VBB onder vermelding lunch mini-symposium.

Minisymposium Bluswatervoorziening
Schippersplein 4 - 8
Almere

Veiligheidsmuseum PIT

In het Veiligheidsmuseum PIT beleef je de wereld van politie, brandweer en ambulance! Hier kom je van alles te weten over de geschiedenis van veiligheid en wat hulpdiensten doen om de samenleving zo veilig mogelijk te maken. Na een bezoek aan PIT weet jij hoe bij te dragen aan een veilige samenleving.

PIT-logo.jpg

Delen