Congres De Zorg Brandveilig

Op maandag 26 juni organiseert De Zorg Brandveilig een bijzonder congres over risicogestuurde brandveiligheid in de zorg. In vijf parallelsessies en een expertronde met exposanten komen alle facetten van een risicogestuurde aanpak aan bod. U kunt zich nu gratis inschrijven voor deze unieke dag.

Voldoen aan wet- en regelgeving leidt voor zorgaanbieders vaak niet tot voldoende brandveiligheid, omdat gedrag en kenmerken van cliënten en patiënten extra risico’s vormen op het ontstaan van brand en bij evacuatie bij brand. Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en Brandweer Nederland stimuleren met het landelijke programma De Zorg Brandveilig dan ook de omslag van een regelgerichte naar een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Tijdens het gelijknamige congres op 26 juni bij het IFV in Arnhem ontdekt u aan de hand van het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid hoe u met een op risico’s gebaseerde aanpak de veiligheid in uw organisatie naar een hoger niveau tilt.

VIJF PARALLELSESSIES

In vijf uiteenlopende parallelsessies maakt u op een afwisselende manier kennis met alle aspecten van de risicogestuurde aanpak. Experts uit de wereld van brandveiligheid en zorg verzorgen interactieve sessies waarin u leert hoe u risico’s inzichtelijk maakt en tot afgewogen keuzes komt in maatregelen. Lees op deze pagina details over de parallelsessies.

EXPERTRONDE

Tijdens de expertronde maakt u kennis met diverse (commerciële) aanbieders en experts op het gebied van risicogestuurde brandveiligheid. Een speciaal gedeelte daarvan zal worden gevuld door leden van VEBON-NOVB, de ondernemersorganisatie voor technische brandveiligheid. Tijdens het congresprogramma en in de pauzes heeft u voldoende gelegenheid om de exposanten te bezoeken. Op deze pagina leest u meer informatie over de exposanten die u 26 juni treft.

NEEM EEN COLLEGA MEE

Het in kaart brengen van alle risico’s is essentieel voor een geslaagde risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Risico’s vindt u niet alleen in het gebouw en de installaties, maar ook in het gebruik ervan, waarbij cliënt-/patiëntkenmerken en –gedrag belangrijke factoren zijn. Een goede samenwerking tussen de interne verantwoordelijken voor brandveiligheid en professionals uit de zorgpraktijk is dan ook belangrijk. Daarom stimuleert De Zorg Brandveilig om dit congres samen met een collega te bezoeken.

SCHRIJF U KOSTELOOS IN

Deelname aan het congres is gratis voor iedereen die werkt in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, umc's en revalidatiecentra. Het programma is vooral interessant voor iedereen die betrokken is bij het thema brandveiligheid, zoals arbocoördinatoren, facilitair managers, medewerkers vastgoed, BHV-verantwoordelijken, zorgmanagers en locatieverantwoordelijken, maar ook voor zorgprofessionals in het primair proces. Inschrijven kan eenvoudig via dit formulier.

MEER INFORMATIE?

Kijk op de congreswebsite voor meer informatie over inschrijven, het programma, de parallelsessies, de expertronde en praktische informatie over de locatie.

Congres De Zorg Brandveilig
Kemperbergerweg 783
6816 RW Arnhem

Delen