Nationale herdenking 2013

Op 15 juni 2013 vond de tweede herdenking bij het Nationaal Brandweermonument plaats. Het monument biedt de ruimte stil te staan bij de brandweermensen die om het leven zijn gekomen bij hun inzet voor onze veiligheid. Tegelijkertijd toont het waardering voor het brandweervak en de brandweermensen die dit vak uitoefenen.

“De namen van 90 mannen zijn vernoemd op dit monument. 90 mannen die met hun leven de hoogste prijs hebben moeten betalen voor het bewaken van de veiligheid van onze samenleving. Hun overlijden raakt ons allen diep.”

  • Geke Faber Geke Faber
  • 15 juni 2013 15 juni 2013

"Met het brandweermonument en de jaarlijkse herdenking tonen wij daarom ook respect en waardering voor het brandweervak en de brandweermensen die dit vak uitoefenen. Wij zijn alle hulpverleners in Nederland dankbaar dag en nacht klaarstaan voor anderen. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven.”

  • 15 juni 2013 15 juni 2013

“De Vlaamse schrijver Walter van den Broeck schreef: ‘Herinneringen leven zolang men ze vernieuwen wil. Dan sterven ze.’ Het zijn passende woorden die uitdrukken waarom dit Nationaal Brandweermonument verrezen is. Ze geven weer waarom we jaarlijks hier bijeenkomen. Omdat we de herinnering levend willen houden aan de brandweermensen die zijn omgekomen bij de uitoefening van hun werk. We willen ze blijven herinneren. We willen ze niet vergeten, want dan zouden ze opnieuw sterven.”

Ivo Opstelten, 15 juni 2013

Delen