Brandweermonument: de informatiezuil

Met de gedenkplaatjes op het monument, met daarop de naam, het geboorte- en sterfjaar van de overleden brandweermannen, dragen we bij aan een eervolle en blijvende herinnering. Hun namen zijn vereeuwigd. Hun verhalen zijn vastgelegd. De verhalen van 97 levens die abrupt werden beëindigd toen zij zich inzette voor onze samenleving.

De verhalen komen tot leven in de informatiezuil

Achter iedere naam schuilt een eigen verhaal. Op de informatiezuil naast het monument, kun je deze verhalen lezen. Door het lezen en vertellen van deze verhalen blijven de omkomen brandweermensen in onze gedachten. Het maakt ons er telkens weer van bewust dat het veelzijdige werk van de brandweer voor onze brandweermensen weliswaar prachtig werk is, maar zeker niet zonder risico’s.

Met dit monument en de jaarlijkse herdenking tonen wij respect en waardering voor het brandweervak en voor alle brandweermensen die dit vak beoefenen. We hopen altijd dat deze verhalen de laatsten zullen zijn die we vertellen. Maar we weten ook dat het vak niet zonder risico’s is.

97 brandweermannen hebben met hun leven de hoogste prijs moeten betalen voor onze veiligheid. Achter iedere naam schuilt een verhaal.

De brandweermannen die op het monument vermeld worden zijn voor ons niet enkel namen, het zijn mensen. Die midden in het leven stonden en door een noodlottig ongeluk uit het leven zijn weggerukt.

Heeft u aanvullende informatie?

Niet van alle omgekomen brandweermensen is aanvullende informatie bekend. Heeft u meer informatie over een bepaald incident of over een omgekomen brandweerman die op het monument vermeld staat? Stuur dan een mail naar communicatie@brandweernederland.nl

Het geheugen van de brandweer

Het Nationaal Brandweer-documentatiecentrum (NBDC) verzamelt documentatie over de (geschiedenis van de) brandweer en rampenbestrijding in Nederland.

Delen