Het Brandweermonument: de criteria

Tijdens de oprichting van het Nationaal Brandweermonument heeft een werkgroep een procedure voor naamsvermelding opgesteld. Hiermee borgen we het respect en de eer aan de omgekomen collega's.

Twee belangrijke criteria zijn dat de dodelijke ongevallen na 5 mei 1945 hebben plaatsgevonden en dat het ongeval tijdens een repressief optreden moet zijn gebeurd. Er is gekozen voor 5 mei 1945 omdat vanaf dat moment de brandweer weer onder het Nederlands bestuur viel. Vóór deze datum hebben we vaak te maken met een gebrekkige en onbetrouwbare registratie.

De criteria zijn helder, het onderwerp is emotioneel.

Criteria Criteria

De criteria voor vermelding zijn:

  • Vermelding bij overlijden na 5 mei 1945;
  • Persoon was in ambtelijke dienst of benoemd als brandweerman/vrouw;
  • Het dient aantoonbaar te zijn dat overlijden direct gevolg is van repressief optreden;
  • Periode van repressieve taak is na het vertrek vanuit tot en met terugkomst in de kazerne;
  • In alle gevallen beslist het Dagelijks Bestuur van het IFV.

Het geheugen van de brandweer

Het Nationaal Brandweer-documentatiecentrum (NBDC) verzamelt documentatie over de (geschiedenis van de) brandweer en rampenbestrijding in Nederland.

Delen