Programma vrijdag 12 oktober

Plenair ochtend

08.30 – 09.30 uur

Ontvangst en registratie

09.30 – 11.00 uur

Plenaire opening – Congreszaal

Opening
Wat gebeurde er gisteren? Marijn van Eijsden en IJle Stelstra blikken terug op de eerste congresdag.

Diverted Diversity
Prof. Denzel van Hooivuin: lector E-readiness, psycholoog en organisatieconsulent. Eén van de weinige Nederlanders aan de Universiteit Leuven. Hij heeft twee jaar onderzoek gedaan naar veranderingsbereidheid en diversiteit in de European Fire and Rescue branche. Het Rapport ‘Diverted Diversity’ komt binnenkort beschikbaar; nu alvast een voorproefje. Vooral Nederland geeft afwijkende resultaten.

Brandweer over de grenzen
Drieluik: dit kunnen we leren van onze buitenlandse collega’s uit Sint Maarten. Vanuit diverse invalshoeken bekeken.

 1. Jair Tromp (Commandant Brandweerkorps Caribisch Nederland) en Clive Richardson (Commandant Sint Maarten)
 2. Camille Michel: USAR over acute hulpverlening
 3. Olav Strotmann en Albert Gieling over langdurige internationale samenwerking

11.00 11.15 uur

Wissel naar deelsessie

11.15 – 12.15 uur

Deelsessies – Ronde 1

12.15 – 13.30 uur

Lunch en bezoek informatiemarkt

13.30 – 14.30 uur

Deelsessies – Ronde 2

14.30 – 15.00 uur

Plenaire afsluiting (ludieke afsluiting)

15.00 – 16.00 uur

Afsluitende borrel


Deelsessies

 

1. Cyber……… een digitaal incident?

Cyber wordt vaak toegepast bij onderwerpen die te maken hebben met internettechnologie. Vaak met een negatieve inslag zoals cybercrime, cyberpesten, cybercriminaliteit. Tijdens deze deelsessie belichten wij de verschillende kanten van cyber en digitale verstoringen. Het maakt je bewust van het feit dat het wel eens kan gebeuren (awareness), maar geeft ook handvatten en tegenmaatregelen om de brandweer en de veiligheidsregio weerbaarder te maken en voorbereidingen te treffen als het de operationele organisatie raakt.
De volgende vragen staan hierin centraal:

 • In hoeverre zijn de digitale wereld en de ‘echte’ wereld inmiddels met elkaar verbonden?
 • Is een cyberaanval een digitaal incident dat we moeten behandelen als een ‘normaal’ fysiek ongeluk?
 • Zijn we voorbereid op langdurige uitval van ICT en wat betekent dit voor de continuïteit van onze en andere organisaties?
 • Wat betekent een datahack of datalek voor persoons- of bedrijfsgevoelige informatie? Schaadt dit reputatie en vertrouwen?
 • Stel dat onze informatie onbetrouwbaar wordt? Wat betekent dit voor de continuïteit van incidentbestrijding en crisisbeheersing?
 • Hoe gaan we cybergevolgbestrijding organiseren? Wat betekent dit voor de huidige structuren binnen crisisbeheersing?

 

 • Spreker(s) nog niet bekend

 


2. Nieuwe technologische mogelijkheden: Virtual Reality en Augmented Reality

Robert Overweg

Robert Overweg helpt internationale bedrijven met de digitale transformatie, waarbij hij design en technologie gebruikt als een katalysator voor verandering. Hij is expert op het gebied van Virtual Reality.
Tijdens zijn presentatie Virtual Reality en Augmented Reality gaat hij in op wat de mogelijkheden zijn van deze nieuwe technologieën. Wat is de staat van de huidige technologie, wat is mogelijk en wat zijn de uitdagingen? 
Tijdens deze inspiratieronde krijg je een inkijkje in de VR als trainings-tool en als therapie-tool om de impact van bijvoorbeeld PTSS te verminderen. Natuurlijk is er ook ruimte om te brainstormen en vragen te stellen.

 • Robert Overweg

  


3. ‘Een wereld van verschil?!'

Internationaal

Vormen ‘Fire & Rescue Services’ internationaal een wereld van verschil? Of is het meer een verschil van werelden? Of lijken we vooral erg op elkaar en zouden we daarom nog veel meer moeten samenwerken omdat we elkaar steeds harder nodig hebben?

Brandweer Nederland doet al een aantal jaren ervaring op met internationale kennisdeling, is bezig met samenwerkingsovereenkomsten met onze belangrijkste partnerlanden en werkt aan internationale versterking van beleid en regelgeving, internationale projecten en onderzoeken. Dit doen we vooral ook via netwerken als FEU, CTIF, FIEP, IFAFRI en EFSCA.
Wat kan jouw rol hierin zijn, of speel je die rol mogelijk al? Heb je de wens om actiever mee te doen in het Programma Internationaal en wil je weten hoe jouw werk internationaal versterkt kan worden? We lichten een tipje van de sluier op over hoe het spel in Brussel wordt gespeeld. Kom luisteren én doe mee in de sessie ‘Een wereld van verschil?!’.

 • Hans van Mensvoort, Midden- en West-Brabant
 • Hans Versnel, IFV
 • Bert Brugghemans, Brandweer Antwerpen

 


4. De kracht van de brandweer in de digitale wereld

De brandweerradar die voorspelt waar brand gaat plaatsvinden. Blusrobots en drones. Flexibele inzetconcepten en passende brandweerzorg bij automatische meldingen. Vernieuwingen op het gebied van arbeidsveiligheid en brandveilig leven. Allemaal voorbeelden van recente digitale innovaties. Ook in de toekomst zullen er voortdurend nieuwe materialen, hulpmiddelen en inzettechnieken worden ontwikkeld. Dit biedt veel kansen en mogelijkheden voor het werk van de brandweer. Zo kunnen we efficiënter, sneller, veiliger en schoner optreden. Dit alles met het doel de samenleving veiliger te maken. Deze vernieuwingen komen er niet vanzelf. Het vraagt op een andere manier naar vraagstukken te kijken. Dit kan bijvoorbeeld met de hulp van Design Thinking. Hiervoor kruipen we in de huid van de klant.

Leer jezelf de mindset van Design Thinking aan en stap uit je comfortzone. Tijdens deze workshop leer je wat Design Thinking is en maak je kennis met enkele tools die je kan toepassen in de praktijk. Design Thinking begint niet met een uitgebreid plan, maar start met uitproberen. Werkt vanuit de wensen van de doelgroep, de klant en maakt gebruik van prototyping.

 

 • Workshopleider is nog niet bekend

 


5. Omgevingswet biedt kansen

De verhouding tussen overheid en samenleving verandert op allerlei terreinen. De nieuwe Omgevingswetgeving speelt hierbij een belangrijke rol en heeft effect op de rol en positie van de brandweer. Wij willen als onafhankelijke en betrouwbare partner blijven samenwerken en van meerwaarde zijn voor het bevoegd gezag. Daarom wordt de omgevingswet ook genoemd in de uitvoeringsagenda 2018-2019 van Brandweer Nederland. 
In de workshop gaan we in op het effect van de omgevingswet op de informatievoorziening. Hoe aan te sluiten op de landelijke voorzieningen? Wat is het effect van een hoge of juist lage ambitie van gemeenten en veiligheidsregio’s met betrekking tot de omgevingswet? Wat zijn de kosten en waar te beginnen?
Na een korte introductie zal in sub-groepen ingegaan worden op de uitdagingen in uw eigen regio.

Deze workshop is bedoeld voor informatiemanagers, kwartiermakers omgevingswet, medewerkers preventie en risicobeheersing met affiniteit voor informatievoorziening.

 • Guus Welter, IFV

 


6. Kernwaarden voor de omgevingsvisie en hoe je ze toepast

De omgevingswet is aanstaande waarbij er veel lokale afwegingsruimte komt. Hoe zorg je dat je als adviseur van de brandweer aansluit op het belevingsproces van de gemeenteambtenaren en de omgevingsdienst en het gesprek met ze kan aangaan over de invulling van de lokale afwegingsruimte? Tijdens onze interactieve deelsessie laten wij je kennismaken met de kernwaarden die wij hiervoor hebben geformuleerd. Deze kernwaarden zijn principes ofwel kaders die aan de basis staan van een fysiek veilig ingerichte leefomgeving. Met behulp van deze kernwaarden kun je als adviseur van de brandweer of veiligheidsregio het gesprek met gemeenten aangaan zodat ze voorwaarden creëren voor een fysiek veilige leefomgeving. Een veilige leefomgeving wordt hiermee een thema waarover aan de voorkant van nieuwe ontwikkeling wordt nagedacht.
Tijdens de deelsessie krijg je praktische handvatten om de advisering bij de nieuwe omgevingsplannen te onderbouwen.

 • Menno de Jonge, Groningen
 • Sandra Kleinheerenbrink, Brabant Zuid-Oost

 


7. Bluswater: vloeiend verbinden van repressie en risicobeheersing

Werken met de nieuwe handreiking bluswatervoorzieningen
De nieuwe handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid is eind 2018 een feit. Tijdens deze interactieve deelsessie ga jij nu al aan de slag met deze handreiking. Door aan de slag te gaan met een aantal scenario’s tijdens deze workshop krijg je:

 • inzicht in de verantwoordelijkheden van alle stakeholders
 • inzicht in de mogelijke risicomodellen
 • inzicht in de verschillende oplossingsrichtingen die passen bij het risicoprofiel en de repressieve organisatie van je eigen regio.

De nieuwe handreiking: de kracht van het verschil.

 • Jeroen van de Werfhorst, Hollands Midden
 • Digina van der Vet, Rotterdam-Rijnmond
 • Dirk Suchy, Midden- en West Brabant

 


8. Gebiedsgerichte opkomsttijden en de relatie tot de voorkant van de veiligheidsketen

Opkomsttijden

Hoe snel moet of kan de brandweer ter plaatse komen bij een maatgevend incident? Het is zeker dat niet ieder object in Nederland binnen de normtijd wordt gehaald. Welke rol kan Risicobeheersing hierin spelen? Hiervoor is de afgelopen twee jaar intensief gewerkt aan een nieuw model ‘gebiedsgerichte opkomsttijden’. Gaat het hierbij alleen om de snelheid of is er meer? De aanpassing van het besluit Veiligheidsregio’s met betrekking tot opkomsttijden is aanstaande. Laat je informeren over de laatste stand van zaken van het deelproject uit RemBrand: 'gebiedsgerichte opkomsttijden'.

 • Hans Foekens, Groningen
 • Odiel Nolet, Gelderland-Zuid

 


9. Grootschalig brandweeroptreden: de herziene visie

Worksgop GBO

Een incident houdt zich niet aan regio- of landsgrenzen. Daarom pakken wij als veiligheidsregio’s gezamenlijk het grootschalig brandweeroptreden op. We ontwikkelen gezamenlijk landelijke specialismen om adequaat op te treden bij incidenten die zelden voorkomen, maar waarvan de impact groot is wanneer dit toch gebeurt. Wij praten je graag bij over de voortgang van deze verschillende GBO-SO projecten waaronder de visie GBO. Begin dit jaar is deze visie GBO geactualiseerd. Hoe gaan de regio’s deze implementeren? Hoe kunnen we borgen dat bij grootschalige incidenten de samenwerking optimaal is? Wat is daarvoor nodig? Tijdens deze interactieve sessie is het doel het ‘halen en brengen’ van informatie over wat nodig en wenselijk is in het brandweerveld.

 • Gerbrand Jonker, IJsselland

 


10. Onze ogen in de lucht

Brandweerdrone

Vliegen met drones. De ontheffing ligt er. We mogen zelfs ook ’s nachts vliegen. Maar wat hebben de regio’s nodig om zelf te kunnen vliegen met een drone? Hoe organiseren we de vakbekwaamheid en wat mag of kan er nu wel of niet?

Kwartiermaker Mark Bokdam vertelt over de laatste ontwikkelingen. Ook de twee droneteams van de veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant en Twente vertellen over hun ervaringen met het vliegen met drones.

 • Mark Bokdam, Twente

 


11. Uitvoeren van een RI&E…niet iets om warm van te worden. Of juist wel?

‘Het houden van een RI&E is een saaie, tijdrovende bezigheid.’ ‘Zo nu en dan vullen we die ellenlange vragenlijsten maar weer in, maar van harte gaat dat niet.’
‘De motivatie om een warme RI&E uit te voeren staat in schril contrast tot de motivatie bij een inzet.’

Herken je deze uitspraken? Wil je graag de warme risico’s in kaart brengen om ervan te leren en om verbeteringen te kunnen doorvoeren en wil je er tegelijk een warm gevoel aan overhouden? Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een methodiek om de risico’s en maatregelen bij de uitrukken met meer enthousiasme en met het hele werkveld in kaart te kunnen brengen. Kom naar deze deelsessie en ontdek hoe het ook kan.

 • Paul Vogel, Hollands Midden
 • Lyda Kistemaker, IFV

 


12. BrandWijzer als onderdeel van de risicogerichte benadering van brandveiligheid bij Zorginstellingen

Maak kennis met het nieuwe instrument BrandWijzer! Deze online applicatie van Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland weegt integraal brandveiligheidsrisico’s in zorginstellingen af tegen de samenhang en impact van de getroffen maatregelen en voorzieningen. BrandWijzer controleert dus niet of voldaan wordt aan standaardeisen, maar geeft zorgbestuurders, zorgmanagers en toezichthouders inzicht in de keuzes die gemaakt zijn om brand te voorkomen en de gevolgen van brand te beperken.

In deze interactieve workshop hoor je de uitgangspunten van BrandWijzer. Je ziethet instrument in actie en gaat in gesprek over wat de output van BrandWijzer kan betekenen in de afstemming van de brandweer met de zorginstelling.

 • Charles Meijer, Midden- en West-Brabant
 • Lieuwe de Witte, IFV

 


13. Vloggen met Fire 24/7

Steeds meer brandweerposten, collega’s en ook collega’s van andere hulpdiensten delen via social media foto’s, filmpjes en verhalen over ons vak. Ook omstanders maken vaak filmbeelden van een inzet en dat wordt veel gedeeld. Social media en de invloed daarvan is groot, ook tijdens incidenten. Daar kunnen we niet meer omheen. Collega’s van Fire24/7 delen filmpjes over inzetten vanuit verschillende brandweerposten van Flevoland. Na een aarzelend begin wordt dat binnen de organisatie steeds meer geaccepteerd en worden beelden soms ook voor les- of instructiedoeleinden gebruikt. Wil jij ook gaan vloggen of ben je benieuwd hoe Fire 24/7 dat aanpakt en waar ze tegen aanlopen? Kom dan naar deze deelsessie en stap in de wereld van vlogs en social media.
(foto: Fire 24/7)

 • Piet Buiten, Flevoland

 


14. Handreiking grijp en oppervlakteredding wat betekent dit voor jou?

Spelen er dossiers of vragen rondom grijp- en oppervlakteredding in jouw regio? Dan is de workshop Handreiking grijp- en oppervlakteredding bij waterongevallen echt iets voor jou! Waarom? Begin 2018 verscheen deze langverwachte handreiking. Een publicatie die echt het resultaat was van de kracht van het verschil. Experts uit het hele land hebben hun verschillende ziens- en werkwijze naast elkaar gelegd en samen een product opgeleverd waar heel Brandweer Nederland mee geholpen is. Met het publiceren van de Handreiking zijn nog niet alle uitdagingen op dit gebied de wereld uit. Daarom wordt in deze workshop door de schrijver van de handreiking uitgelegd wat de meerwaarde is van de publicatie, hoe je deze kan gebruiken en op welke wijze deze publicatie je helpt bij het veilig en adequaat organiseren van de grijp- en oppervlaktereddingstaak. Daarnaast ben je in de gelegenheid om samen met vakgenoten te sparren over actuele en toekomstige uitdagingen op het gebied van grijp- en oppervlaktereddingen. Geheel in de stijl van het congres geeft de workshop je dus de gelegenheid om samen de kracht van het verschil te ontdekken! Zien we je daar?

 • Martijn van Straaten, Haaglanden

 


15. Flexibiliteit in en voor vrijwilligheid

Vrijwilligheid

Waar knelt het en waar liggen de kansen?
De huidige en de nieuwe generatie zet zich graag in voor maatschappelijk relevante thema’s, maar kan zich niet langer vastleggen zoals in het verleden. Als de vrijwilliger de basis is voor de lokale brandweerzorg, de passie voor het vak de drijfveer is, hoe zorg je er dan voor dat ons systeem blijft passen? Waar ervaren we de grenzen in ons systeem en hoe kunnen we deze grenzen verleggen of verwijderen zodat we lokaal verbonden vrijwilligers kunnen blijven inzetten. Discussieer mee over jouw dilemma’s en oplossingen voor onze gezamenlijke toekomst.

 • Jurjen Timmerman, Drenthe
 • Koos de Feijter, Zeeland & Platform Vrijwilligheid
 • Peter de Vries, Twente & VBV

 


16. Langs Zaanse cacaobranden

De Zaan en cacao zijn onlosmakelijk met de Zaanstreek verbonden. In het verleden hebben er verschillende cacaobranden plaatsgevonden, die soms wel 9 dagen duurden! Wat maakt deze branden zo lastig te blussen? Wat vraagt dit van de eenheden bij de bestrijding en inzettactiek? Al varend over de Zaan maak je kennis met cacao en hoor je meer over de branden die hebben plaatsgevonden. Bij een inzet werkt de brandweer vaak nauw samen met de bedrijfsbrandweer. Een OvD en een bedrijfsdeskundige vertellen je meer over de onderlinge samenwerking aan de hand van een recent incident.  

 • Erwin van Doleweerd, Zaanstreek-Waterland

 


17. Zo fit als een topsporter (Brandweersportbond)

Fit als een topsporter

Van repressief brandweerpersoneel wordt verwacht dat ze fit zijn. De Brandweersportbond neemt je, samen met een topsporter, mee op sportreis. Hoe zorg je voor een fitte organisatie? En wat is het belang daarvan? En wat hebben de World Police and Fire Games daarmee te maken? Je hoort het in deze deelsessie.

 • Peter Peperkamp, Twente

 


18. Krachten bundelen in innovatie

Deelsessie Innovatie

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) en DITSS bundelen krachten om samen te komen tot vernieuwende oplossingen voor veiligheidsvraagstukken. In deze deelsessie nemen we je mee in de kansen en valkuilen van samenwerking tussen publieke organisaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Hoe kom je tot een innovatieagenda? Wat zijn de sleutels voor succes en welke lessen kunnen we leren? Hoe kom je tot succesvolle innovaties en kun je samen het verschil maken?

DITSS is de verbinder en innovator tussen publieke organisaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De focus ligt daarbij op informatie gestuurde veiligheid en mobiliteit en veerkracht. VRMWB is betrokken bij het organiseren van veiligheidsateliers en het inrichten van fieldlabs.

 • Leon Verver, DITSS
 • Loek Heijkans, Midden- en West-Brabant

 


Deelsessies vrijdag

 1. Cyber………  een digitaal incident?
 2. Nieuwe technologische mogelijkheden: Virtual Reality en Augmented Reality
 3. Internationaal versterkt nationaal
 4. De kracht van de brandweer in de digitale wereld
 5. Omgevingswet biedt kansen
 6. Kernwaarden voor de omgevingsvisie en hoe je ze toepast
 7. Bluswater: vloeiend verbinden van repressie en risicobeheersing.
 8. Gebiedsgerichte opkomsttijden en de relatie tot de voorkant van de veiligheidsketen
 9. Grootschalig brandweeroptreden: de herziene visie
 10. Onze ogen in de lucht
 11. Uitvoeren van een RI&E…niet iets om warm van te worden. Of juist wel?
 12. BrandWijzer als onderdeel van de risicogerichte benadering van brandveiligheid bij Zorginstellingen
 13. Vloggen met Fire 24/7
 14. Handreiking grijp en oppervlakteredding wat betekent dit voor jou?
 15. Flexibiliteit in en voor vrijwilligheid. Waar knelt het en waar liggen de kansen?
 16. Langs Zaanse cacaobranden
 17. Zo fit als een topsporter
 18. Krachten bundelen in innovatie
Wij gebruiken cookies