Wat betekent dit voor u als abonnee?

Om ook in de toekomst ervan verzekerd te zijn dat de brandweer adequaat kan reageren op automatische brandmeldingen vanuit uw bedrijf of instelling zijn de volgende punten van belang:

 • U heeft een brandmeldinstallatie (NEN 2535) die wordt beheerd en onderhouden (NEN 2654-1).
 • Uw brandmeldinstallatie is gecertificeerd.
 • Brandmeldingen vanuit uw brandmeldinstallatie worden door uw Particuliere alarmcentrale geverifieerd.
  • U kiest zelf de categorie van verificatie (1 t/m 6) en draagt er zorg voor dat aan de randvoorwaarden behorende bij die categorie wordt voldaan.
  • Brandmeldingen van meerdere melders, handbrandmelders en slimme melders (technische verificatie) worden doorgemeld naar de brandweer.
  • Brandmeldingen tijdens aanwezigheid van personen in uw bedrijf of instellingen worden door de Particuliere alarmcentrale nagebeld. De telefoonnummers zijn up-to-date en de contactpersonen zijn altijd beschikbaar.
 • Als uw Particuliere alarmcentrale een brandmelding uit uw bedrijf of instelling volgens protocol doormeldt naar de brandweer, dan rukt de brandweer uit naar uw adres. Indien de toegankelijkheid niet automatisch door u of uw bewakingsdienst is geregeld, verschaft te brandweer (indien nodig) zich toegang tot uw pand om de melding te onderzoeken.
 • U onderzoekt elke melding waarvoor de brandweer is gealarmeerd en treft verbetermaatregelen. Deze verbetermaatregelen communiceert u met uw Particuliere alarmcentrale.
 • Na een ongewenst of onechte brandmelding vraagt de brandweer bij de Particuliere alarmcentrale informatie op over het type brandmeldinstallatie, het certificaat, de categorie van verificatie en de oorzaak van het brandalarm. Op basis van deze informatie kan de brandweer verbetermaatregelen verlangen. Van u wordt verwacht uw medewerking hieraan te verlenen.
 • Bij het uitblijven van terugkoppeling over de melding of het uitblijven van verbetermaatregelen kan de brandweer beslissen voor een bepaald object pas uit te rukken nadat persoonlijke verificatie heeft plaatsgevonden. Ook kan de brandweer de kosten van een brandweerinzet in rekening brengen als dienstverlening.

Delen