Wat betekent dit voor beveiligingsbedrijven?

Brandmeldinstallaties worden speciaal ontworpen en aangelegd om brand te detecteren en te melden. De brandweer vindt het redelijk dat brandalarmen van brandmeldinstallaties die aan brandmeldinstallatienormen voldoen (NEN 2535 en NEN 2654-1) kunnen worden doorgemeld naar de meldkamer brandweer. Rookmelders aangesloten op inbraakalarminstallaties of andere beveiligingsinstallaties vallen daar niet onder. Alarmen van rookmelders die zijn aangesloten op een beveiligingsinstallatie vallen in categorie 6 van het verificatieprotocol van VEBON-NOVB. De brandweer verwacht van u dat u de betreffende PAC informeert dat categorie 6 van toepassing is.

Delen