Vaar veilig weg


Veiligheid aan boord
Een brand is altijd gevaarlijk. Maar op een boot kun je ook nog eens moeilijk vluchten. Hieronder enkele tips voor veiligheid aan boord:

 • Zorg dat alle opvarenden op de hoogte zijn van de vluchtwegen en het gebruik van vluchtmiddelen en blusmiddelen aan boord.
 • Houd de vluchtwegen vrij.
 • Zorg voor voldoende reddingsvesten en bewaar ze op een toegankelijke plaats.
 • Zorg ervoor dat het motorcompartiment en de motor schoon zijn en controleer regelmatig de isolatie van de afvoer van de motor.
 • Let er bij het tanken op dat er geen brandstof op hete motoronderdelen valt.
 • Olie in gebruikte poetsdoeken kan leiden tot zelfontbranding. Berg poetskatoen op in afgesloten blikken, zodat er geen zuurstof bij kan.

Wat te doen bij brand aan boord?
Neem bij brand aan boord geen enkel risico. Breng als eerste alle opvarenden in veiligheid. Bij een boot is bluswater binnen bereik. Zorg er dus voor dat je altijd een emmer aan een lijn binnen handbereik hebt. Of koop een brandblusser voor op de boot.

Zorg ervoor dat je altijd een emmer aan een lijn binnen handbereik hebt. Of koop een brandblusser voor op de boot.

Brandveilige vakantie

Thuis, op de camping of op de boot

Brandweer_zomer-bbq.jpg


Checklist aanleg gasleiding
Een gasleiding aan boord moet overal goed zichtbaar zijn en mag niet onder de waterlijn of door motor- en accuruimten lopen. Zo maak je de kans op een gaslekkage zo klein mogelijk:

 • Gebruik op de boot altijd propaangas.
 • Gebruik zo min mogelijk koppelingen. Maak liever een bocht in de leiding.
 • Gebruik voor aftakkingen een goedgekeurd afsluiterblok/verdeelblok (bijvoorbeeld van Truma). Dat geeft minder verbindingen en dus minder kans op lekkages.
 • Gebruik voor alle verbindingen alleen knelfittingen, en voor zacht koperen pijpen steunbussen om insnoering te voorkomen.
 • Zorg voor voldoende uitzettingsruimte.
 • Gebruik bij schotpassages een schotdoorvoer.
 • Zorg dat de leiding goed is gebeugeld.
 • Sluit kachels, geisers, kooktoestellen en koelkasten altijd aan met een aansluitkraan.
 • Sluit kachels en geisers aan op een vaste leiding.
 • Gebruik voor kooktoestellen en koelkasten een flexibele leiding van maximaal een meter.
 • Zorg voor goede ventilatie om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen. Hang bij voorkeur ook een CO-melder op, zodat je tijdig gewaarschuwd wordt voor een eventuele vergiftiging. Vergeet ook de rookmelder niet.
2_41561125ae.jpeg
Wij gebruiken cookies