Onderhoud van de pelletkachel

Met regelmatig onderhoud verleng je de levensduur van je pelletkachel, zorg je voor een efficiënte verbranding van de pellets en verlaag je het risico op brand en/of rookontwikkeling.

Lees de gebruiksaanwijzing van de pelletkachel.
Hierin staat onderhoudsinformatie voor dit specifieke model.

Wacht met schoonmaken tot de pelletkachel uitgeschakeld en afgekoeld is

Leeg regelmatig het branderbakje en de aslade
Bewaar de as uit het branderbakje en aslade in een onbrandbare (ijzeren) bak totdat je zeker weet dat de as volledig is afgekoeld. Kijk in de gebruiksaanwijzing van je pelletkachel hoe vaak je de lade moet legen.

Maak de pelletkachel dagelijks schoon met een aszuiger
Dit scheelt in het warmterendement en voorkomt het ophopen van as in de kachel, wat brandgevaar veroorzaakt. Maak hierbij gebruik van een speciale aszuiger. Een normale stofzuiger slibt dicht en kan stuk gaan door de as. Lees de gebruiksaanwijzing van de aszuiger voor gebruik

schoonmaakpelletkachel.jpg

Houd het kachelruitje schoon.
Daardoor heb je een beter zicht op de verbranding. Bij een slechte verbranding wordt het ruitje sneller zwart. Dit is onder andere afhankelijk van het soort pellets. Last van een snel vervuilde kachelruit? Laat je pellet-toevoer door de installateur afstellen.

Controleer elk half jaar de rookgasafvoer en maak hem schoon.
Haal de dop van het T-stuk, leeg deze en neem hem af. Dit voorkomt verstopping in het kanaal en verkleint het risico op een schoorsteenbrand.

Laat jaarlijks door een specialist een groot onderhoud uitvoeren.
De specialist maakt de ventilator(en) schoon, controleert de elektronica en de diverse onderdelen op de werking en staat, controleert de afdichtingen en zorgt voor een juiste instelling van de pelletkachel.

Tstuk.jpg

Delen