Ongewenste en onechte brandmeldingen

Wat zijn ongewenste en onechte brandmeldingen?


Ongewenste brandmelding:
Brandmelding door ‘op brand lijkende verschijnselen', die niet het gevolg zijn van een brand. Denk hierbij aan roken, stoom, bakken en uitlaatgassen.

Onechte brandmelding:
Brandmelding die niet het gevolg is van een brand, of ‘op brand lijkende verschijnselen'. Dit is bijvoorbeeld ionisatie van de lucht bij onweer of vervuiling van een melder.

Afbeelding brandmelder 2.png

In welke regelgeving zijn ongewenste en onechte brandmeldingen beschreven?

In het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften in welke gebouwen een brandmeldinstallaties aanwezig moet zijn. De technische eisen voor brandmeldinstallaties zijn beschreven in de norm NEN2535. In deze norm is een onderdeel opgenomen over het maximaal aantal ongewenste /en onechte brandmeldingen.

Bij wie kan ik terecht voor informatie over ongewenste meldingen?

Raadpleeg altijd eerst uw eigen ‘opgeleide persoon brandmeldinstallaties'. Wanneer u meer expertise nodig heeft, neemt u contact op met uw branddetectiebedrijf, uw installateur of een brandveiligheidsadviseur. U kunt ook contact opnemen met de brandweer. Vraag dan naar de afdeling risicobeheersing.
Schermafbeelding 2016-12-27 om 15.44.44.png (1)

Hoe kan ik ongewenste en onechte meldingen voorkomen?

Er bestaan veel mogelijkheden om ongewenste en onechte meldingen te voorkomen. Deze mogelijkheden zijn veelal toegespitst op de plaatselijke situatie en zijn maatwerk. Neem voor advies contact op met uw branddetectiebedrijf, installateur of adviseur. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met de brandweer. Laat ook onderzoeken of het Programma van Eisen (PvE) van de installatie of het Uitgangspuntendocument (UPD) moet worden aangepast, wanneer wijzigingen aan de installatie worden doorgevoerd.

Infographic Nodeloze brandmeldingen

In 2014 heeft de brandweer 52.520 automatische brandmeldingen ontvangen. Hiervan was 95% loos alarm. De gevolgen hiervan zijn...

Welke oplossingen zijn mogelijk om ongewenste en onechte meldingen te voorkomen?

 

  • Meldingen veroorzaakt door werkzaamheden: Neemt organisatorische maatregelen, zoals het invoeren van werkinstructies en vergunningen bij werkzaamheden door aannemers.
  • Meldingen veroorzaakt door bakken, braden of stoomvorming: Bekijk of er mogelijkheden zijn om de capaciteit van de afzuiging van de luchtbehandelingsinstallaties te verhogen of plaats een rand (een ‘dampscherm') tegen het plafond die rook of stoom tegenhoud. Plaats de rookmelder verder van de bron of vervang een optische melder door een ander type melder, zoals thermische-, multicriteria- of intelligente melder.
  • Meldingen veroorzaakt door hands: Verplaats de handbrandmelder of plaats kapjes over de handbrandmelder. Ook kan een handbrandmelder worden vervangen door een sleutelbediende handbrandmelder, indien er een groot risico aanwezig is op het moedwillig activeren van de handbrandmelder.

Neem in alle gevallen contact op met uw branddetectiebedijf, uw installateur of adviseur om te bepalen of de maatregelen nog voldoen aan de regelgeving.

Wat kan ik doen als er een ongewenste of onechte melding is geweest?

Kijk naar de oorzaak van de loze brandmelding. Ga na welke organisatorische oplossing mogelijk is om dergelijke meldingen in de toekomst te vermijden. U kunt ook in overleg met uw branddetectiebedrijf bespreken welke installatietechnische oplossing voorhanden is. Leg altijd in het logboek vast welke maatregelen u getroffen heeft, zodat u kunt monitoren of de acties daadwerkelijk het beoogde effect hebben gehad.
Afgeleid tijdens koken-JAV foto's.jpg

Mag ik de optische melder vervangen voor een thermische-, multicriteria of intelligente melder?

Overleg altijd met uw branddetectiebedrijf, installateur of adviseur wat de mogelijkheden zijn in uw specifieke situatie.

Wat is een intelligente melder?

Onder een intelligente melder kan een multi-sensormelder verstaan worden met minimaal 3 detectiesensoren (bijv. 2 optische, 1 thermische en/of 1 CO-sensor). De melder is in staat een echte brand te onderscheiden van verschijnselen die leiden tot een ongewenste / onechte brandmelding. Is deze melder dan minder gevoelig? De term "gevoeligheid" is niet correct. De geavanceerde technologie van een intelligente melder is afgestemd op het ruimtegebruik en de te verwachten storingsinvloeden en is niet uit te drukken in termen van meer- of minder gevoelig. Elk type melder dient te voldoen aan de NEN-EN54-reeks, zo ook de intelligente melder.

Ik wil veranderingen aanbrengen aan de brandmeldinstallatie. Hoe kan ik dit doen?

Bij veranderingen aan uw installatie, is contact met uw branddetectiebedrijf of installateur vereist. Laat hen een voorstel maken over de aanpassingen, met daarbij een uitleg waarom die aanpassingen noodzakelijk zijn om de ongewenste meldingen te vermijden. Wanneer u het eens bent met de voorgestelde aanpassingen, laat deze dan vastleggen in het Programma van Eisen of het Uitgangspuntendocument van de brandmeldinstallatie. Daarna kunt u de wijzigingen (laten) doorvoeren.

Delen