Wie doet wat?

Wat doet een branddetectie- of installatiebedrijf?


- schrijft het Programma van Eisen (PvE);
- is verantwoordelijk voor het ontwerp van de installatie;
- legt de installatie aan;
- overhandigt bij de oplevering van de installatie een logboek en een gedegen onderhoudsvoorschrift aan de opdrachtgever;
- voert werkzaamheden uit aan de brandmeldinstallatie;
- voert het onderhoud, uit dat niet door de gebruiker/eigenaar van het gebouw mag worden uitgevoerd.

advieseur afbeelding.jpg

Wat doet een adviseur?

Een op het gebied van brandmeldinstallaties gespecialiseerd adviseur kan de opdrachtgever, eigenaar en/of gebruiker met raad en daad bijstaan over het ontwerpen, aanleggen en gebruiken van brandmeldinstallaties. Zij kunnen de brandmeldinstallatie en het gebruik van het gebouw optimaal op elkaar afstemmen, door slim gebruik te maken van de producten die op de markt leverbaar zijn. Een adviseur kan ook offertes, Programma van Eisen (PvE)'s en het ontwerp van de installatie voor de eigenaar/gebruiker van het gebouw beoordelen.

Wat doet een inspectie-instelling?

De inspectie-instelling toetst de installatie aan de gebouw specifieke uitgangspunten van de regelgeving. Deze zijn beschreven in het Programma van Eisen (PvE) of Uitgangspuntendocument (UPD). De inspectie-instelling geeft een oordeel over de installatie. Bij een positief oordeel geeft de inspectie-instelling een inspectiecertificaat af voor de installatie.

Wat doet de brandweer?

Bij een geƫiste brandmeldinstallatie en als de brandmeldinstallatie automatisch doormeldt naar de brandweer, geeft de brandweer advies op het Programma van Eisen (PvE) of Uitgangspuntendocument (UPD).
De brandweer controleert bij de oplevering van het gebouw of alle zaken die voor de brandweerinzet van belang zijn aanwezig zijn en goed werken. Denk daarbij aan de toetreding voor de brandweer, de flitser bij de brandweeringang, de brandweersleutelkluis, het brandweerpaneel, enz.
Wanneer het gebouw in gebruik is kan de brandweer periodiek controleren of de brandveiligheidsvoorzieningen nog in orde zijn. De brandweer geeft adviezen als het gaat om het terugdringen van onechte en ongewenste meldingen.

brandweer.jpg

Delen