Beheer en onderhoud

De installatie geeft steeds nodeloze meldingen, zonder duidelijke oorzaak. Wat kan ik doen?


Neem contact op met uw branddetectiebedrijf, installateur of adviseur. Wanneer de installatie steeds nodeloze meldingen geeft zonder duidelijke oorzaak, is het belangrijk om consequent in het logboek te noteren welke automatische- of handbrandmelder in alarm is gekomen en welke omstandigheden daar heersten ten tijde van de melding. Misschien kunt u hier zelf een patroon in ontdekken en conclusies trekken. Dankzij uw goede logboek, kan het branddetectiebedrijf wellicht sneller het probleem opsporen.

 

Top 3 Oorzaken loze meldingen

  1. Bakken en braden
  2. Stoomvorming
  3. Kluswerkzaamheden

In het pand wordt gerookt, maar daardoor wordt steeds een brandmelding veroorzaakt. Hoe kan ik dat voorkomen?

Zorg dat er een goede afzuiging is in de rookruimte. Plaats in de rookruimte geen optische melders. Informeer bij uw installatie c.q. branddetectiebedrijf welke type melder het beste in de rookruimte geplaatst kan worden. Een andere optie is de rookruimte te verplaatsen naar een locatie in het gebouw waar geen brandmelding kan ontstaan.

Ik wil gaan bakken, braden, fonduen of gourmetten: wat moet ik doen om onechte brandmeldingen te voorkomen?

Als deze activiteiten normaal zijn binnen uw instelling/bedrijf moeten deze kunnen worden uitgevoerd zonder dat dit leidt tot brandmeldingen. Zo niet, neemt u contact op met de beheerder van de brandmeldinstallatie. Beoordeel samen welke maatregelen er genomen dient te worden om brandmeldingen te voorkomen. Indien er aanpassingen plaats vinden aan de installatie, zoals het buiten bedrijf stellen van een automatische melder of het niet doormelden van de brandmelding, dient u met de interne (BHV) organisatie te overleggen.

Doel Brandweer Nederland: Terugdringen van loze meldingen tot 5%.

Telkens als ik ... dan ontstaat er een brandmelding wat moet ik doen?

Dit kan komen doordat:
- de melder te snel reageert op uw activiteiten;
- de melder te dicht bij uw activiteiten is gesitueerd;
- uw activiteit zo erg op brand lijkt (bakken, braden, gourmetten, behang afstomen, enz.) dat een automatische (rook)melder wel moet reageren.

Als deze activiteiten vaker voorkomen, neem contact op met de technische beheerder van uw bedrijf of het branddetectiebedrijf en laat de brandmeldinstallatie aanpassen dat er geen brandmeldingen ontstaan door de activiteit.

Ook kunnen de omstandigheden rond uw activiteit zo worden aangepast dat de brandmelding niet meer ontstaat (goede automatisch ingeschakelde afzuiging boven een kooktoestel).

Afgeleid tijdens koken-JAV foto's.jpg

Delen